1. Мета проведення робіт: проведення земельних торгів з продажу права оренди на 8 земельних ділянок водного фонду разом з розташованими на них водними об’єктами для рибогосподарських потреб державної власності, що знаходяться за межами населених пунктів на території Великобагачанського (1), Зіньківського (2), Лохвицького (1), Машівського (1), Хорольського (2), Чорнухинського (1) районів Полтавської області.

 

  1. Дані про земельні ділянки (під водними об’єктами):

 

з/п

 

 

Місце розташування

 

Орієнтовна площа земельної ділянки, га Кадастровий номер

земельної ділянки

Цільове призначення

(згідно з класифікацією цільового призначення)

1 2 3 4 5
1 Ставок, розташований за межами населеного пункту села Мостовівщина Корнієнківської сільської ради Великобагачанського району 9,8 відсутній для рибогоспо

дарських

потреб

2 Ставок, розташований за межами населених пунктів на території Староаврамівської сільської ради Хорольського району  7,38  відсутній для рибогоспо

дарських потреб

3 Ставок, розташований за межами населеного пункту села Наталівка Штомпелівської сільської ради Хорольського району  5,0  відсутній для рибогоспо

дарських потреб

4 Ставок, розташований за межами населених пунктів на території Дмитрівської  сільської ради Машівського району  5,4687   відсутній для рибогоспо

дарських потреб

5 Ставок, розташований за межами села Ставкове на території Ставківської сільської ради Зіньківського району  4,0 5321386000:00:013:0102

 

для рибогоспо

дарських потреб

 

6

Ставок, розташований за межами села Ставкове на території Ставківської сільської ради Зіньківського району  1,2  відсутній для рибогоспо

дарських потреб

7 Ставок, розташований за межами села Безсали на території Безсалівської сільської ради Лохвицького району  30,2645  5322680400:00:006:0327 для рибогоспо

дарських потреб

8 Ставок, розташований за межами населеного пункту на території Богодарівської сільської ради Чорнухинського району  2,7 відсутній для рибогоспо

дарських потреб

 Умови конкурсу: Конкурсна документація подається в запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка «На конкурс з відбору виконавця послуг з проведення земельних торгів» із зазначенням об’єктів та дати проведення конкурсу.

У конверті мають міститися прошиті підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний конверт з прошитою конкурсною пропозицією.

Конкурсна пропозиція претендентів подається в запечатаному конверті і має містити інформацію про сумарну кількість проданих лотів на земельні ділянки на земельних торгах за 2013-2015 роки та відповідний період поточного             2016 року (на день подачі заяви), ціну їх продажу порівняно зі стартовою ціною у гривнях та у відсотках, надати при цьому додаткову інформацію в розрізі кожного аукціону із зазначенням дати, організатора торгів, стартової ціни, ціни продажу, зростання (збільшення) ціни їх продажу порівняно зі стартовою ціною у гривнях та у відсотках за такою формою:

 

з/п

Дата

торгів

Кількість

лотів 

 

Організатор

торгів

Ціна (грн.) Зростання (збільшення)

ціни

стартова продажу грн. %

а також згоду на фінансування підготовки лотів до продажу на земельних торгах за рахунок власних коштів.

Конверти претендентів з конкурсною пропозицією розпечатуються на засіданні комісії.

Під час обрання переможця із числа учасників конкурсу з відбору виконавців земельних торгів враховуватиметься загальна оцінка балів конкурсної пропозиції кожного з учасників за двома критеріями:

перший – кількість проданих лотів; другий – зростання (збільшення) ціни їх продажу порівняно зі стартовою ціною у відсотках.

Переможець конкурсу забезпечує фінансування підготовки лотів до продажу на земельних торгах (виготовлення технічної  документації із землеустрою на земельні ділянки №№ 4, 7, розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки на земельні ділянки №№ 1, 2, 3, 5, 6, 8 виготовлення технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки №№ 1-8, у разі необхідності, — розроблення паспорта водного об’єкта), та координацію діяльності установ, підприємств, організацій залучених до цієї роботи, а також проведення земельних торгів за власний рахунок на підставі  договору про підготовку лотів для продажу між організатором земельних торгів та виконавцем земельних торгів з наступним відшкодуванням витрат виконавцю земельних торгів за рахунок коштів, що сплачуються покупцем лота.

Прийняття заяв припиняється за п’ять робочих днів до дати проведення конкурсу.

У разі неповноти, невідповідності наданих підтвердних документів або несвоєчасності їх подання претендент до участі в конкурсі не допускається.

 Особливі умови конкурсу: фінансування підготовки лотів до продажу та проведення земельних торгів здійснюється за рахунок коштів виконавця земельних торгів з наступним відшкодуванням за рахунок коштів покупця лота відповідно до частини п’ятої статті 136 Земельного кодексу України.

 4. Перелік підтвердних документів, які подаються на конкурс з відбору виконавців:

— заява про участь у конкурсі з відбору виконавців послуг з проведення земельних торгів;

— копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб платників податків, або копія сторінок паспорта для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті (для претендента – фізичної особи – підприємця);

— згода на обробку персональних даних (для претендента – фізичної особи – підприємця);

— копії установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду згідно з ЄДРПОУ (для претендента – юридичної особи);

— копія ліцензії;

— копії кваліфікаційних документів ліцитаторів претендента, яких буде залучено для проведення земельних торгів та підписання протоколу земельних торгів;

— інформація про продані лоти: кількість, стартова ціна, ціна їх продажу порівняно зі стартовою ціною.

 5. Строк подання конкурсної документації:

до 17-00 год. 17 травня 2016 року.

 6. Поштова адреса, за якою подаються документи:

36011, м. Полтава, вул. Міщенка, 2, поверх 2, кім. 42.

 7. Інформація про проведення конкурсу:Конкурс з відбору виконавця послуг з проведення земельних торгів відбудеться 25 травня 2016 року о  14-00 год. у приміщенні Департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації за адресою: 36011, м. Полтава, вул. Міщенка, 2, поверх 4,  кім. 71.

 8. Відомості про місцезнаходження комісії, контактні телефони:

м. Полтава, вул. Міщенка, 2, м. поверх 2, кім. 42,

секретар комісії: (05322) 7-23-27.