Інформація Білоцерківської міської ради Київської області
про проведення конкурсу з відбору виконавця послуг з виконання робіт із оцінки земель

1. Мета проведення робіт: Виготовлення та погодження в установленому законодавством порядку експертної грошової оцінки земельної ділянки, яка пропонується для продажу у власність на земельних торгах.

2. Дані про земельну ділянку: Земельна ділянка під будівництво торгово-офісного приміщення, площа – 0,0165 га, місце розташування: Київська область, м. Біла Церква, вул. Богдана Хмельницького (в районі житлового будинку №34).

3. Умови конкурсу: Конкурсна документація подається в запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка “На конкурс з відбору виконавця послуг із виконання робіт з оцінки земель” із зазначенням об’єктів та дати проведення конкурсу.
У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією.
Конкурсна пропозиція претендента подається в запечатаному конверті і має містити пропозицію про вартість виконання робіт з урахуванням податку на додану вартість, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт (у календарних днях).
Прийняття заяв припиняється за п’ять робочих днів до дати проведення конкурсу.
У разі неповноти, невідповідності наданих підтвердних документів або несвоєчасності їх подання претендент до участі у конкурсі не допускається.
Конверти претендентів з конкурсною пропозицією розпечатуються на засіданні комісії.

4. Перелік підтвердних документів, які подаються на конкурс з відбору виконавців:
— заява про участь у конкурсі з відбору виконавця послуг з виконання робіт з оцінки земель за формою згідно з додатком 1 Порядку закупівлі послуг з виконання робіт із землеустрою, оцінки земель та визначення виконавця земельних торгів на конкурентних засадах, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України 25.09.2012 № 579, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 26 вересня 2012 р. за № 1655/21967 (далі – Порядок);
— копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків, або копія сторінок паспорта для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті (для претендента – фізичної особи – підприємця);
— згода на обробку персональних даних (для претендента – фізичної особи – підприємця) згідно з додатком 2 Порядку;
— копії установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду згідно з ЄДРПОУ (для претендента – юридичної особи);
— копії ліцензії та сертифікату;
— проект завдання на виконання послуг з виконання робіт з оцінки земель, у якому, зокрема, має бути зазначено вид документації з оцінки земель, яку пропонує розробити претендент, перелік вихідних даних, які має надати організатор земельних торгів та перелік документів і матеріалів, які будуть представлені за результатами виконаних робіт.

5. Строк подання конкурсної документації: до 25 квітня 2016 року (включно).

6. Поштова адреса, за якою подаються документи: 09100, Київська область, м. Біла Церква, Торгова площа, 6, Відділ з питань землекористування Білоцерківської міської ради
7. Інформація про проведення конкурсу: конкурс відбудеться 05 травня 2016 року о 10.00 в Великій залі Білоцерківської міської ради за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вулиця Ярослава Мудрого,15.

8. Відомості про місцезнаходження комісії, контактні телефони:
Київська область, м. Біла Церква, Торгова площа, 6.
(Відділ з питань землекористування Білоцерківської міської ради).
Телефони для довідок: (04563) 5-31-08, (04563) 5-56-91.