Інформація
Головного управління Держгеокадастру у Київській області про проведення конкурсу з відбору виконавця послуг з виконання земельних торгів на конкурентних засадах

1. Мета проведення робіт: проведення земельних торгів права оренди на земельні ділянки сільськогосподарського призначення державної власності.
2. Дані про земельні ділянки:
— Сотниківська сільська рада Яготинського району Київської області орієнтовною площею 4,86 га;
— Сотниківська сільська рада Яготинського району Київської області орієнтовною площею 0,38 га;
— Сотниківська сільська рада Яготинського району Київської області орієнтовною площею 2,11 га;
— Сотниківська сільська рада Яготинського району Київської області орієнтовною площею 0,51 га;
— Сотниківська сільська рада Яготинського району Київської області орієнтовною площею 9,16 га;
— Фарбованська сільська рада Яготинського району Київської області орієнтовною площею 27,86 га;
— Богданівська сільська рада Яготинського району Київської області орієнтовною площею 30,00 га;
— Черняхівська сільська рада Яготинського району Київської області орієнтовною площею 6,54 га;
— Черняхівська сільська рада Яготинського району Київської області орієнтовною площею 165,52 га;
— Супоївська сільська рада Яготинського району Київської області орієнтовною площею 50,95 га;
— Супоївська сільська рада Яготинського району Київської області орієнтовною площею 45,59 га;
— Сухоярівська сільська рада Ставищенського району Київської області орієнтовною площею 7,18 га.

3. Умови конкурсу:
— Переможець конкурсу забезпечує підготовку лотів (виготовлення документації із землеустрою та оцінки земель) або фінансування підготовки лотів до продажу на земельних торгах за власний рахунок з наступним відшкодуванням йому витрат переможцем земельних торгів у відповідності до вимог абзацу другого пункту п’ятого статті 136 Земельного кодексу України;
— Конкурсна документація подається в запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка: «На конкурс з відбору виконавців послуг з виконання земельних торгів» із зазначенням об’єктів та дати проведення конкурсу;
— У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією;
— Конкурсна пропозиція претендентів подається в запечатаному конверті і має містити пропозицію про вартість виконання робіт з урахуванням податку на додану вартість, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт (у календарних днях);
— Документи мають бути без правок, дописок тощо.
Прийняття заяв припиняється за п’ять днів до дати проведення конкурсу.
У разі неповноти, невідповідності наданих підтвердних документів або несвоєчасності їх подання претендент до участі у конкурсі не допускається.
4. Перелік підтвердних документів, які подаються на конкурс з відбору виконавців:
— заява про участь у конкурсі з відбору виконавця послуг з виконання земельних торгів за формою згідно з додатком 1 Порядку закупівлі послуг з виконання робіт із землеустрою, оцінки земель та визначення виконавця земельних торгів на конкурентних засадах, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України 25.09.2012 № 579, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 26 вересня 2012 р. за
№ 1655/21967 та інших актів (далі – Порядок);
— копії установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду згідно з ЄДРПОУ;
— згода на обробку персональних даних (для претендента – фізичної особи – підприємця) згідно з додатком 2 Порядку;
— копії установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду згідно з ЄДРПОУ (для претендента – юридичної особи);
— копія ліцензії на проведення земельних торгів;
— копія ліцензій виконавців робіт;
— перелік вихідних даних, які має надати організатор земельних торгів та перелік документів і матеріалів, які будуть представлені за результатами виконаних робіт.
5. Строк подання конкурсної документації: до 8 березня 2016 року.
6. Поштова адреса, за якою подаються документи: 03115,
вул. Серпова, 3/14, м. Київ, Головне управління Держгеокадастру у Київській області.
7. Інформація про проведення конкурсу: конкурс відбудеться
15 березня 2016 року о 10.00. Місце проведення: 03115, вул. Серпова, 3/14,
м. Київ, Головне управління Держгеокадастру у Київській області. (зал засідань).
8. Відомості про місцезнаходження комісії, контактні телефони:
03115, вул. Серпова, 3/14, м. Київ, Головне управління Держгеокадастру у Київській області. Телефон для довідок: 424-85-08.
Контактна особа – Павленко Олег Васильович.