1.Мета проведення робіт: відбір виконавця послуг з виконання земельних торгів з продажу прав оренди земельних ділянок.

2.Дані про земельні ділянки:

— земельна ділянка державної власності сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва орієнтовною площею 65,0715 га  на території Просторівської сільської ради Білокуракинського  району Луганської області.

— земельна ділянка державної власності сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва орієнтовною площею 44,0000 га  на території Бараниківської сільської ради Кремінського  району Луганської області.

— земельна ділянка державної власності сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва орієнтовною площею 17,7000 га  на території Булгаківської сільської ради Кремінського району Луганської області.

— земельна ділянка державної власності сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва орієнтовною площею 31,1000 га  на території Новоастраханської сільської ради Кремінського району Луганської області.

3.Умови конкурсу: 

Конкурсна документація подається в запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів робиться відмітка «На конкурс з відбору виконавців послуг з виконання земельних торгів з продажу прав оренди земельних ділянок».

У конверті мають міститися підтверджуючі документи з їх описом та окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією.

Конкурсна пропозиція претендентів має містити інформацію (пропозицію) про вартість виконання робіт за проведення земельних торгів по кожному лоту, інформацію про вартість та строки виконання робіт по підготовці кожного лоту, згоду на фінансування підготовки лотів до продажу на земельних торгах за власний рахунок.

Фінансування проведення аукціону здійснюється відповідно до пункту 5 статті 136 Земельного кодексу України (за рахунок коштів виконавця земельних торгів на підставі договору про підготовку лотів для продажу між організатором земельних торгів та виконавцем земельних торгів з наступним відшкодуванням витрат виконавцю земельних торгів за рахунок коштів, що сплачуються покупцем лота).

Підготовка лотів до продажу на земельних торгах включає:

 

 

№ з/п

 

Місце

розташування земельної ділянки

 

 

Площа

земельної

ділянки, га

 

 

Угіддя

 

 

Кадастровий номер земельної ділянки (у разі наявності)

 

Підготовка лотів до проведення земельних торгів включає:
виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки

 

виготовлення технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки
1 2 3 4 5 6 7
 

1

Просторівська сільська рада Білокуракинського району  

65,0715

 

рілля

 

 

так

 

так

 

2

Бараниківська сільська рада Кремінського району  

44,0000

 

пасовища

 

так

 

так

 

3

Булгаківська сільська рада Кремінського району  

17,7000

 

сіножаті

 

 

так

 

так

 

4

Новоастраханська сільська рада Кремінського району  

31,1000

 

сінокоси

 

 

так

 

так

Претендент має право залучити підрядні організації за договором субпідряду для виконання робіт із землеустрою та оцінки земель. Підрядні організації, що залучаються до надання послуг, повинні відповідати наступним вимогам:

  1. Розробниками документації із землеустрою відповідно до частини другої статті 26 Закону України «Про землеустрій» є:

юридичні особи, що володіють необхідним технічним і технологічним забезпеченням та у складі яких працює за основним місцем роботи не менше двох сертифікованих інженерів-землевпорядників, які є відповідальними за якість робіт із землеустрою;

фізичні особи – підприємці, які володіють необхідним технічним і технологічним забезпеченням та є сертифікованими інженерами-землевпорядниками, відповідальними за якість робіт із землеустрою.

  1. Нормативна грошова оцінка земельних діляноквідповідно до частини третьої статті 18 Закону України «Про оцінку земель»проводиться юридичними особами, які є розробниками документації із землеустрою відповідно до Закону України «Про землеустрій».

Переможець конкурсного відбору несе відповідальність перед організатором земельних торгів – за невиконання зобов’язань третіми особами, координує надання послуг третіх осіб, створює умови та здійснює контроль за виконанням ними договірних зобов’язань.

Оцінка конкурсних пропозицій буде здійснюватися за загальною оцінкою балів  конкурсної  пропозиції кожного з учасників  за    критеріями, зазначеними у пунктах   3.2 і 3.3 Порядку закупівлі послуг з виконання робіт із землеустрою, оцінки земель та визначення виконавця земельних торгів на конкурентних засадах, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 25.09.2012 № 579, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 26.09.2012 за № 1655/21967 (далі — Порядок);

Прийняття заяв припиняється за п’ять робочих днів до дати проведення конкурсу.

У разі неповноти, невідповідності наданих підтвердних документів або несвоєчасності їх подання претендент до участі у конкурсі не допускається.

4.Перелік підтвердних документів, які подаються на конкурс з відбору виконавців:

— заява про участь у конкурсі з відбору виконавця послуг з виконання земельних  торгів  за  формою  згідно  з  додатком  1 Порядку закупівлі послуг з виконання робіт із землеустрою, оцінки земель та визначення виконавця земельних торгів на конкурентних засадах, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України 25.09.2012 № 579, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 26.09.2012 за  № 1655/21967 (далі – Порядок);

— копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків, або копія сторінок паспорта для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного  номера  облікової  картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті (для претендента – фізичної особи – підприємця);

—  згода на обробку персональних даних (для претендента – фізичної особи – підприємця) згідно з додатком 2 Порядку;

  • копії установчого документу претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду згідно з ЄДРПОУ (для претендента – юридичної особи);
  • копії кваліфікаційних документів ліцитаторів претендента, яких буде залучено до проведення земельних торгів та підписання протоколу земельних торгів (за наявності);
  • інформація про кількість проданих лотів на земельні ділянки сільськогосподарського призначення на земельних торгах за 2015 рік та відповідний період  поточного  року  (на  день  подачі  заяви),  ціну  їх продажу порівняно зі стартовою ціною.

5.Строк подання конкурсної документації: до 19 травня 2016 року (включно).

6.Поштова адреса, за якою подаються документи: 93404, Луганська область, м. Сєвєродонецьк, просп. Центральний, 17, корп. 2, каб. 302.

7.Інформація про проведення конкурсу: конкурс відбудеться 27 травня 2016 року о 11.00 год. в приміщенні Головного управління Держгеокадастру у Луганській області за адресою: 93404, м. Сєвєродонецьк, просп. Центральний, 17, корп. 2, каб. 302.

8.Відомості про місцезнаходження комісії, контактні телефони: 

м. Сєвєродонецьк, просп. Центральний, 17, корп. 2.

Телефон для довідок: (06452) 4-01-62, секретар комісії —  Кордюкова Ірина Геннадіївна