1. Мета проведення робіт:
Проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок, яка пропонуються для продажу на земельних торгах у власність.
2. Дані про земельні ділянки:
 для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, вул. Євгена Коновальця, 229а, площею 0,0315га, кадастровий номер 2610100000:20:009:0319;
 для будівництва та обслуговування об’єктів фізичної культури та спорту, Набережна ім. В.Стефаника (поруч «автодрому»), площею 0,4794га, кадастровий номер 2610100000:02:001:0100.
3. Умови конкурсу:
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка «На конкурс з відбору виконавців послуг з виконання робіт з оцінки земель» із зазначенням об’єктів та дати проведення конкурсу.
У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією.
Конкурсна пропозиція претендентів подається в запечатаному конверті і має містити пропозицію про вартість виконання робіт з урахуванням податку на додану вартість, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, строк виконання робіт (у календарних днях), а також інформацію про кількість звітів про експертну грошову оцінку земельних ділянок, що складені за попередні 24 місяці учасником конкурсу.
Прийняття заяв припиняється за п’ять днів до дати проведення конкурсу.
У разі неповноти, невідповідності наданих підтвердних документів або несвоєчасності їх подання претендент до участі у конкурсі не допускається, про що його письмово повідомляє голова комісії із зазначенням підстав відмови.
Конверти претендентів з конкурсною пропозицією розпечатуються на засіданні комісії.
4. Перелік підтвердних документів, які подаються на конкурс з відбору виконавців:
— заява про участь у конкурсі з відбору виконавця послуг з виконання робіт з оцінки земель за формою згідно з додатком 1 Порядку закупівлі послуг з виконання робіт із землеустрою, оцінки земель та визначення виконавця земельних торгів на конкурентних засадах, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України 25.09.2012 № 579, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 26 вересня 2012 р. за № 1655/21967 (далі – Порядок);
— копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб платників податків, або копія сторінок паспорта для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті (для претендента – фізичної особи – підприємця);
— згода на обробку персональних даних (для претендента – фізичної особи – підприємця) згідно з додатком 2 Порядку;
— копії установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду згідно з ЄДРПОУ (для претендента – юридичної особи);
— копії ліцензії;
— копії кваліфікаційних документів оцінювачів претендента, яких буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки;
— проект завдання на виконання послуг з виконання робіт з оцінки земель, у якому, зокрема, має бути зазначено вид документації з оцінки земель, яку пропонує розробити претендент, перелік вихідних даних, які має надати організатор земельних торгів, та перелік документів і матеріалів, які будуть представлені за результатами виконаних робіт.
5. Строк подання конкурсної документації:
до 22 березня 2016 р.
6. Поштова адреса, за якою подаються документи:
вул. Дністровська, 26, м. Івано-Франківськ, 76004.
7. Інформація про проведення конкурсу:
конкурс відбудеться 29 березня 2016 року 0 10 годині в залі засідань виконавчого комітету міської ради (вул. Грушевського, 21, каб. 311), м. Івано-Франківськ.
8. Відомості про місцезнаходження комісії, контактні телефони:
вул. Дністровська, 26, м. Івано-Франківськ, 76004, тел. (0342) 75-46-09,
контактна особа Шевага Галина Василівна.