Інформація Коростенської міської ради Житомирської області про оголошення конкурсу з відбору виконавця земельних торгів

1.Мета проведення робіт : проведення земельних торгів для продажу у власність земельних ділянок.

2. Дані про земельні ділянки:
— м.Коростень, вул. Жовтневій,11-М, площа — 2,7000 га, для будівництва та обслуговування будівлі торгівлі;
— м.Коростень, вул. Жовтневій,11-Н, площа — 0,5000 га, для будівництва та обслуговування будівель торгівлі;
— м.Коростень, вул. Б.Хмельницького, 6-В, площа — 2,4000 га,
для будівництва та обслуговування будівель торгівлі;
— м.Коростень, вул. Котовського, 48-А, площа -1,0000 га, для будівництва та обслуговування будівель торгівлі;
— м.Коростень, вул. вул. Грушевського-Гастелло, 102-Г, площа- 1,4000 га, для будівництва та обслуговування будівель торгівлі;
— м.Коростень, вул. Залізничній, 4-В, площа-2,3000 га, для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості;
— м.Коростень, вул. Жовтневій, 11-Л, площа — 5,7000 га, для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості;
-м.Коростень, вул. Жовтневій, 52-Е, площа — 0,6000 га для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості;
-м.Коростень, вул. вул. Грушевського, 102-Б, площа – 0,046 га, для розміщення та експлуатації будівель та споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства;
— м.Коростень, вул.Мельника, 14-Г, площа – 0,0065 га, для будівництва та обслуговування будівель торгівлі.

3.Умови конкурсу:
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка «На конкурс з відбору виконавця земельних торгів» із зазначенням об’єктів та дати проведення конкурсу.
У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремо запечатаний конверт з конкурсною пропозицією.
Конверти претендентів з конкурсною пропозицією розпечатуються на засіданні комісії.
У разі неповноти, невідповідності наданих підтвердних документів або несвоєчасності їх подання претендент до участі у конкурсі не допускається.
Під час обрання переможця із числа учасників конкурсу враховуватиметься загальна оцінка балів конкурсної пропозиції кожного з учасників за критеріями, зазначеними у пункті 3.2. Порядку закупівлі послуг з виконання робіт із землеустрою, оцінки земель та визначення виконавця земельних торгів на конкурентних засадах, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України 25.09.2012р. №579, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 26 вересня 2012 р. за
№ 1655/21967.
Витрати на організацію і проведення земельних торгів, у тому числі виплата винагороди виконавцю земельних торгів,здійснюватимуться без витрачання бюджетних коштів.
Фінансування організації і проведення земельних торгів у формі аукціону здійснюватиметься відповідно до пункту 5 статті 136 Земельного кодексу України (за рахунок коштів, що сплачуються покупцем лоту).

4. Перелік підтвердних документів, які подаються на конкурс з відбору виконавців:
— заява про участь у конкурсі з відбору виконавців земельних торгів за формою згідно з додатком 1 Порядку закупівлі послуг з виконання робіт із землеустрою, оцінки земель та визначення виконавця земельних торгів на конкурентних засадах, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України 25.09.2012 № 579, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 26 вересня 2012 р. за № 1655/21967 (далі — Порядок);
— копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у державному реєстрі фізичних осіб платників податків, або копія сторінок паспорта для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті (для претендента — фізичної особи-підприємця);
— згода на обробку персональних даних (для претендента — фізичної особи-підприємця) згідно з додатком 2 Порядку;
— копії установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду згідно з ЄДРПОУ (для претендента-юридичної особи);
— копії кваліфікаційних документів ліцитаторів претендента, яких буде залучено до проведення земельних торгів та підписання протоколу земельних торгів (за наявності);
— інформація про продані лоти за 2013-2015 роки та відповідний період 2016 року (на день подачі заяви) на земельних торгах земельних ділянок державної та комунальної власності (з продажу права оренди земельних ділянок): їх цільове призначення, кількість (шт.), стартова ціна (грн.), ціна продажу (грн.), ціна їх продажу порівняно зі стартовою ціною в гривнях та у відсотках (окремо по кожному лоту та в цілому) та показник порівняльної характеристики ціни продажу відносно стартової ціни (коефіцієнт, який отримується шляхом ділення загальної суми ціни продажу на загальну суму стартової ціни).
— згоду на фінансування підготовки лотів до продажу на земельних торгах.

5. Строки подання конкурсної документації: до 17.00 год. 20 травня 2016 р. включно.

6. Поштова адреса, за якою подаються документи: 11500, Житомирська область, м. Коростень, вул. Грушевського,22, каб. 31 Коростенської міської ради.

7. Інформація про проведення конкурсу:
конкурс відбудеться 30 травня 2016 р. о 10.00 год. у каб.42 приміщення Коростенської міської ради : 11500, Житомирська область, м.Коростень, вул.Грушевського,22.

8. Відомості про місцезнаходження комісії, контактний телефон: 11500, Житомирська область, м.Коростень, вул.Грушевського,22,тел.(04142)9-65-69.