Інформація Козинської селищної ради
про проведення конкурсу
з відбору виконавця послуг з виконання робіт із землеустрою

1. Мета проведення робіт: виготовлення та погодження в установленому законодавством порядку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок для подальшого продажу права оренди на земельні ділянки.

2. Дані про земельну ділянку:
1) Земельна ділянка для рекреаційних цілей, орієнтовною площею –0,0506 га, місце розташування: Київська область, Обухівський район, смт. Козин, вул. Старокиївська.
2) Земельна ділянка для рекреаційних цілей, орієнтовною площею –0,5850 га, місце розташування: Київська область, Обухівський район, смт. Козин, вул. Старокиївська.
3. Умови конкурсу: Конкурсна документація подається в запечатаному конверті, на якому, крім найменування претендента та поштових реквізитів, робиться відмітка “На конкурс з відбору виконавців послуг з виконання робіт із землеустрою ” із зазначенням об’єкту та дати проведення конкурсу. Відповідно конкурсна документація подається претендентом, який має відповідні ліцензії (сертифікати) як на проведення робіт із землеустрою.
У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією.
Конкурсна пропозиція претендентів подається в запечатаному конверті і має містити пропозицію по кожному виду робіт (землевпорядні роботи) із зазначенням вартості виконання робіт з урахуванням податку на додану вартість, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт (у календарних днях).
Конкурсна документація претендентів повинна містити інформацію щодо кількості документації із землеустрою, що розроблена за попередні 24 місяці учасником, із зазначенням площ земельних ділянок, цільового призначення, місця їх розташування.
Прийняття заяв припиняється за п’ять днів до дати проведення конкурсу.
У разі неповноти, невідповідності наданих підтвердних документів або несвоєчасності їх подання претендент до участі у конкурсі не допускається.
Строк виконання землевпорядних робіт – не більше 45 календарних днів.
4. Перелік підтвердних документів, які подаються на конкурс з відбору виконавців:
— заява про участь у конкурсі з відбору виконавця послуг з виконання робіт із землеустрою та оцінки земель за формою згідно з додатком 1 Порядку закупівлі послуг з виконання робіт із землеустрою, оцінки земель та визначення виконавця земельних торгів на конкурентних засадах, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України 25.09.2012 № 579, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 26 вересня 2012 р. за № 1655/21967 (далі – Порядок);
— копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб платників податків, або копія сторінок паспорта для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті (для претендента – фізичної особи – підприємця);
— згода на обробку персональних даних (для претендента – фізичної особи – підприємця) згідно з додатком 2 Порядку;
— копії установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду згідно з ЄДРПОУ (для претендента – юридичної особи);
— копія(ї) ліцензії(й) та сертифікатів;
— проект завдання на виконання послуг з виконання робіт із землеустрою, у якому, зокрема, має бути зазначено вид документації із землеустрою, які пропонує розробити претендент, перелік вихідних даних, які має надати організатор земельних торгів та перелік документів і матеріалів, які будуть представлені за результатами виконаних робіт.

5. Строк подання конкурсної документації: до 10 травня 2016 року (включно).

6. Поштова адреса, за якою подаються документи: 08711, Київська область, Обухівський район, смт. Козин, вул. Партизанська, 2.

7. Інформація про проведення конкурсу: конкурс відбудеться 17 травня 2016 року о 09.00, за адресою: 08711, Київська область, Обухівський район, смт. Козин, вул. Партизанська, 2, кабінет секретаря ради.

8. Відомості про місцезнаходження комісії, контактні телефони:
08711, Київська область, Обухівський район, смт. Козин, вул. Партизанська, 2, кабінет секретаря ради.
телефон для довідок: (044) 251-65-83.