1. Мета проведення робіт: визначення ліцитаторів щодо проведення земельних торгів по земельним ділянкам, комунальної власності для передачі прав оренди на ділянку на земельних торгах.

 

  1. Дані про земельні ділянки:

— площею 0,0846 га,  вул.Новокаховське шосе, в районі садового товариства “Енерегетик – 2”, для будівництва та обслуговування складу-магазину, на землях житлової та громадської забудови, за функцією використання – комерційні землі.

— площею 0,0160 га на перехресті вул.Заводська – вул.Паризької Комуни, для будівництва та обслуговування кафе-магазину, на землях житлової та громадської забудови, за функцією використання – комерційні землі.

— площею 0,0029 га перехрестя просп.Перемоги – вул.Горького, для будівництва та обслуговування об’єктів торгівлі, за функцією використання – комерційні землі.

  1. Умови конкурсу:

Конкурсна документація подається в запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка «На конкурс з відбору виконавців послуг з проведення земельних торгів» із зазначенням об’єктів та дати проведення конкурсу.

У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією.

Конкурсна пропозиція претендентів подається в запечатаному конверті і має містити пропозицію про вартість виконання робіт з урахуванням податку на додану вартість, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт (у календарних днях).

Прийняття заяв  припиняється за п’ять робочих днів до дати проведення конкурсу.

У разі неповноти, невідповідності наданих підтвердних документів або несвоєчасності їх подання претендент до участі у конкурсі не допускається.

Конверти претендентів з конкурсною пропозицією розпечатуються на засіданні комісії.

 Особливі умови конкурсу: фінансування підготовки лотів до продажу та проведення земельних торгів здійснюється за рахунок коштів виконавця земельних торгів з наступним відшкодуванням за рахунок коштів покупця лота відповідно до частини п’ять статті 136 Земельного кодексу України

  1. Перелік підтвердних документів, які подаються на конкурс з відбору виконавців:

— заява про участь у конкурсі з відбору виконавця послуг з проведення земельних торгів згідно з додатком 1 Порядку закупівлі послуг з виконання робіт із землеустрою, оцінки земель та визначення виконавця земельних торгів на конкурентних засадах, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України 25.09.2012 № 579, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 26 вересня 2012 р. за № 1655/21967 (далі — Порядок);

— копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб платників податків, або копія сторінок паспорта для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті (для претендента- фізичної особи-підприємця);

— згода на обробку персональних даних (для претендента-фізичної особи-підприємця) згідно з додатком 2 Порядку;

— копії установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду згідно з ЄДРПОУ (для претендента-юридичної особи);

— копія ліцензії;

— копії кваліфікаційних документів ліцитаторів претендента, яких буде залучено до проведення земельних торгів та підписання протоколу земельних торгів;

— інформація про продані лоти .

  1. Строк подання конкурсної документації: до 13.05.2016 року (включно).
  2. Поштова адреса, за якою подаються документи: 74900, Херсонська область, м. Нова Каховка, пр. Дніпровський, 23, каб. 112
  3. Інформація про проведення конкурсу: Конкурс з відбору виконавців земельних торгів відбудеться 20 травня 2016 року             о 14.00 год. у приміщенні Виконавчого комітету Новокаховської міської ради Херсонській області за адресою: м. Нова Каховка, пр.Дніпровський, 23, ( час проведення засідання конкурсної комісії прохання уточнювати).
  1. Відомості про місцезнаходження комісії, контактні телефони: 74900, Херсонська область, м. Нова Каховка, пр. Дніпровський, 23 каб. 112. Контактні особи: відділ земельних відносин та комунальної власності. Телефон для довідок — (05549) 79950.