1. Мета  проведення  робіт : проведення  конкурсу  з відбору  виконавця  послуг виконання   земельних  торгів з  продажу  права  оренди  земельних  ділянок.

2.  Дані  про  земельні  ділянки:

Кадастровий номер: 7121884500:04:000:0362 —  площею 1,45 га;

Кадастровий номер: 7121884500:04:000:0369 — площею 1,45 га;

Кадастровий номер: 7121884500:04:000:0370 — площею 1,45 га;

Кадастровий номер: 7121884500:04:000:0372 — площею 1,45 га;

Кадастровий номер: 7121884500:04:000:0400 — площею 1,45 га,

які знаходяться в адміністративних межах Радиванівської сільської ради за межами населених пунктів, комунальна власність Радиванівської сільської ради за адресою: Черкаська область, Кам’янський  район,  с. Радиванівка.

3. Цільове  призначення : рілля, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва.

4. Умови конкурсу:

Конкурсна документація подається в запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка «На конкурс з відбору виконавця земельних торгів» із зазначенням об’єкта та дати проведення конкурсу.

У конверті мають міститися підтвердні документи з описом та окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією.

Конкурсна пропозиція претендентів подається в запечатаному конверті і має містити пропозицію про вартість виконання робіт за підготовку лоту до продажу права оренди (ч. 4 ст. 136 Земельного кодексу України) та за проведення земельних торгів. Вартість має бути вказана з урахуванням податку на додану вартість та калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт.

Переможець конкурсу самостійно проводить підготовку лоту до проведення земельних торгів, згідно ч. 4 ст. 136 Земельного кодексу України.

Прийняття заяв припиняється за п’ять днів до дати проведення конкурсу.

Конверти претендентів з конкурсною пропозицією розпечатують на засіданні комісії.

У разі неповноти, невідповідності наданих підтвердних документів або несвоєчасності їх подання претендент до участі у конкурсі не допускається.

5. Перелік  підтверджуючих  документів, які  подаються   на  конкурс з  відбору  виконавців:

— заява  про  участь  у  конкурсі  з  відбору  виконавця  послуг з  виконання  робіт  із  землеустрою  та  оцінки  за  формою згідно  з  додатком 1 Порядку  закупівлі  послуг  виконання  робіт  із  землеустрою,  оцінки  земель  та  визначення  виконавця  земельних  торгів  на конкурентних  засадах, затвердженому  наказом  Міністерства  аграрної  політики  та  продовольства  України  25.09.2012 р. №579, зареєстрованим  в  Міністерстві юстиції  України  26 вересня  за № 1655\21967 (далі – Порядок);

— копії  установчих   документів  претендента  та  довідки  про  присвоєння  йому   ідентифікаційного  кода  згідно  з  ЄДРПОУ (для  претендента  юридичної  особи);

-копії кваліфікаційних  документів  ліцитаторів  претендента, яких  буде  залучено  до  проведення  земельних  торгів  та  підписання протоколу  земельних  торгів;

— інформація  про  продані  лоти  на  земельних  торгах: кількість, стартова  ціна,  ціна  продажу  порівняно зі  стартовою  ціною.

6. Строк  подання  конкурсної  документації: Конкурсну документацію слід подати до 12 травня 2016 року (включно).

7. Поштова  адреса,  за  якою  подаються  документи: 20832, вул. Покровська, 1, село  Радиванівка,  Кам’янський   район,  Черкаська  область,  Радиванівська  сільська  рада.

8. Інформація  про  проведення  конкурсу: конкурс  відбудеться  20 травня  2016 року  о 9.00 год. за  адресою: вул. Покровська,1, село  Радиванівка,  Кам’янський   район,  Черкаська  область, приміщення  Радиванівської сільської  ради.

9. Відомості  про  місцезнаходження  комісії,  контактні  телефони: 20832, вул. Покровська, 1, село  Радиванівка,  Кам’янський   район,  Черкаська  область,  Радиванівська  сільська  рада, телефон  для довідок: (04732) 95-6-31 Бащенко Марина Майданівна