Інформація Української міської ради Обухівського району Київської області
про проведення конкурсу з відбору
виконавця послуг на проведення земельних торгів

1. Мета проведення робіт: відбір виконавця послуг на проведення земельних торгів щодо земельної ділянки, яка пропонується для продажу на земельних торгах.

2.Дані про земельні ділянки:

— земельна ділянка орієнтовною площею 0,03 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі за рахунок земель громадської та житлової забудови, що розташована в районі житлових будинків №3 та №5 по вул. Будівельників у м. Українка Обухівського району Київської області

3. Умови конкурсу: конкурсна документація подається в запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка “На конкурс з відбору виконавця послуг з проведення земельних торгів ” із зазначенням об’єктів та дати проведення конкурсу.

У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією.

Конкурсна пропозиція претендентів подається в запечатаному конверті і має містити пропозицію про вартість виконання робіт з урахуванням податку на додану вартість, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, строк виконання робіт (у календарних днях), а також окремо інформацію про кількість землевпорядної документації, що розроблені за попередні 24 місяці учасником конкурсу.

Прийняття заяв припиняється за п’ять днів до дати проведення конкурсу.

Конверти претендентів з конкурсною пропозицією розпечатуються на засіданні комісії.

У разі неповноти, невідповідності наданих підтвердних документів або несвоєчасності їх подання претендент до участі у конкурсі не допускається.

4. Перелік підтвердних документів, які подаються на конкурс:

— заява про участь у конкурсі з відбору виконавців послуг з виконання робіт із землеустрою за формою згідно з додатком 1 Порядку закупівлі послуг з виконання робіт із землеустрою, оцінки земель та визначення виконавця земельних торгів на конкурентних засадах, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України 25.09.2012 № 579, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 26 вересня 2012 р. за № 1655/21967 (далі – Порядок);

— копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків, або копія сторінок паспорта для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті (для претендента — фізичної особи — підприємця);

— згода на обробку персональних даних (додаток 2) (для претендента — фізичної особи — підприємця);

— копії установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду згідно з ЄДРПОУ (для претендента — юридичної особи);

— копія(ї) ліцензії(й);

— копії кваліфікаційних документів ліцитаторів претендента, яких буде залучено до проведення земельних торгів та підписання протоколу земельних (за наявності);

— інформація про продані лоти: кількість, стартова ціна, ціна їх продажу порівняно зі стартовою ціною;

Конкурсна пропозиція претендентів подається в запечатаному конверті і має містити пропозицію про вартість виконання робіт з урахуванням податку на додану вартість, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт (у календарних днях), якщо він не визначений в інформації про проведення конкурсу.

5. Строк подання конкурсної документації: до 29 квітня 2016 року (включно).

6. Інформація про проведення конкурсу: конкурс відбудеться 11.05.2016р. в приміщенні виконавчого комітету Української міської ради Обухівського району Київської області за адресою – пл. Т. Шевченка, 1 м. Українка в 10:00, (мала зала), тел. (045)-72-2-01-73.

7.Відомості про місцезнаходження комісії: пл. Т. Шевченка, 1 м. Українка (каб. №13)
Додаткова інформація за телефоном (045)-72-2-01-73