1. Мета проведення робіт: визначення виконавця земельних торгів з продажу права оренди земельних ділянок.

2. Дані про земельні ділянки:

— Земельна ділянка для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, площа земельної ділянки – 0,0063 га, місце розташування – вул. Поліської Січі, 47 в, м. Володимир-Волинський, Волинська область.

— Земельна ділянка для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, площа земельної ділянки – 0,0270 га, місце розташування – вул. Ковельська, 30 п, м. Володимир-Волинський, Волинська область.

— Земельна ділянка для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, площа земельної ділянки – 0,0386 га, місце розташування – вул. Луцька, 107 п, м. Володимир-Волинський, Волинська область.

— Земельна ділянка для будівництва та обслуговування виробничих приміщень, площа земельної ділянки – 0,5498 га, місце розташування – вул. Наталії Ужвій, 23, м. Володимир-Волинський, Волинська область.

— Земельна ділянка для будівництва та обслуговування виробничих приміщень, площа земельної ділянки – 0,8093 га, місце розташування – вул. Наталії Ужвій, 23 а, м. Володимир-Волинський, Волинська область.

— Земельна ділянка для будівництва та обслуговування виробничих приміщень, площа земельної ділянки – 0,5041 га, місце розташування – вул. Наталії Ужвій, 23 б, м. Володимир-Волинський, Волинська область.

3. Умови конкурсу: Конкурсна документація подається в запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка “На конкурс з відбору виконавців послуг з проведення земельних торгів” із зазначенням об’єкта та дати проведення конкурсу.

У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією.

Конкурсна пропозиція претендентів подається в запечатаному конверті і має містити пропозицію про вартість виконання робіт з урахуванням податку на додану вартість, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт (у календарних днях).

Прийняття заяв припиняється за п’ять робочих днів до дати проведення конкурсу.

У разі неповноти, невідповідності наданих підтвердних документів або несвоєчасності їх подання претендент до участі у конкурсі не допускається.

Конверти претендентів з конкурсною пропозицією розпечатуються на засіданні комісії.

4. Перелік підтвердних документів, які подаються на конкурс з відбору виконавців:

— заява про участь у конкурсі з відбору виконавця послуг з виконання земельних торгів за формою згідно з додатком 1 Порядку закупівлі послуг з виконання робіт із землеустрою, оцінки земель та визначення виконавця земельних торгів на конкурентних засадах, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України 25.09.2012 № 579, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 26 вересня 2012 р. за № 1655/21967 (далі – Порядок);

— копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків, або копія сторінок паспорта для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті (для претендента — фізичної особи — підприємця);

— згода на обробку персональних даних (для претендента — фізичної особи — підприємця);

— копії установчого документу претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду згідно з ЄДРПОУ;

— копія ліцензії;

— копії кваліфікаційних документів ліцитаторів претендента, яких буде залучено до проведення земельних торгів та підписання протоколу земельних торгів;

— інформація про продані лоти: кількість проданих лотів на земельних торгах за останні 24 місяці до дати проведення конкурсу, стартова ціна, ціна їх продажу порівняно зі стартовою ціною.

5. Строк подання конкурсної документації: до 16.00 год. 19 травня 2016 року (включно).

6. Поштова адреса, за якою подаються документи: 44700, м. Володимир-Волинський, вул. Д.Галицького, 5, Володимир-Волинська міська рада.

7. Інформація про проведення конкурсу: конкурс відбудеться 27 травня  2016 року о 14.30 год. за адресою: м. Володимир-Волинський, вул. Д.Галицького, 5, зал засідань виконавчого комітету міської ради.

8. Відомості про місцезнаходження комісії, контактні телефони: м. Володимир-Волинський, вул. Д.Галицького, 5, к.3

телефон для довідок: (03342) 2-19-22, 3-57-04.