1. Мета проведення робіт: проведення земельних торгів з продажу права оренди земельних ділянок несільськогосподарського призначення комунальної власності.
 1. Дані про земельні ділянки:

1) земельна ділянка площею 0,0005 га,  функціональне використання – будівництво та обслуговування будівель торгівлі, місце розташування: м. Вознесенськ, вул. Центральна, 6/252 «б».

2) земельна ділянка площею 0,0006 га,  функціональне використання – будівництво та обслуговування будівель торгівлі, місце розташування: м. Вознесенськ, вул. Центральна, 6/252 «в».

3) земельна ділянка площею 0,0010 га,  функціональне використання – будівництво та обслуговування будівель торгівлі, місце розташування: м. Вознесенськ, вул. Центральна, 6/252 «г».

4) земельна ділянка площею 0,0010 га,  функціональне використання – будівництво та обслуговування будівель торгівлі, місце розташування: м.Вознесенськ, вул. Центральна, 6/252 «д».

5) земельна ділянка площею 0,0036 га,  функціональне використання – будівництво та обслуговування будівель торгівлі, місце розташування: м.Вознесенськ, вул. Піщана, 73 «а».

6) земельна ділянка площею 0,0024 га,  функціональне використання – будівництво та обслуговування будівель торгівлі, місце розташування: м.Вознесенськ, вул. Центральна, 6/62.

7) земельна ділянка площею 0,0019 га,  функціональне використання – будівництво та обслуговування будівель торгівлі, місце розташування: м.Вознесенськ, вул. Центральна, 6/46-1.

8) земельна ділянка площею 0,0021 га,  функціональне використання – будівництво та обслуговування будівель торгівлі, місце розташування: м.Вознесенськ, вул. Центральна, 6/46-2.

9) земельна ділянка площею 0,0020 га, функціональне використання – будівництво та обслуговування будівель торгівлі, місце розташування: м.Вознесенськ, вул. Кутвицього, 49 «а».

 1. Умови конкурсу:

3.1 Конкурсна документація подається в запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка „На конкурс з вибору виконавців послуги з виконання земельних торгів (аукціон)” із зазначенням об’єкта та дати проведення конкурсу. У конверті мають міститися підтверджуючі документи з їх описом та окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією.

3.2 Конкурсна пропозиція конкурентів подається в запечатаному конверті і має містити пропозицію про вартість виконаних робіт з урахуванням податку на додану вартість, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт (у календарних днях).

 1. Перелік підтверджуючих документів, які подаються на конкурс з відбору виконавця послуг з проведення земельних торгів:
  • заява про участь у конкурсі з вибору виконавців послуг з проведення земельних торгів за формою згідно з додатком 1 до Порядку закупівлі послуг з виконання робіт із землеустрою, оцінки земель та визначення виконавця земельних торгів на конкурентних засадах, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 25.09.2012 року №579, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 26.09.2012 року №1655/21967 (далі — Порядок);
  • копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків, або копія сторінок паспорта для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платників податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті (для претендента-фізичної особи-підприємця);
  • згода на обробку персональних даних за формою згідно з додатком 2 до Порядку (для претендента-фізичної особи-підприємця);
  • копії установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду згідно з ЄДРПОУ (для претендента-юридичної особи);
  • копія(ї) ліцензії(й);
  • копії кваліфікаційних документів ліцитаторів претендента, яких буде залучено до проведення земельних торгів (аукціон) та підписання протоколу земельних торгів (за наявності);
  • інформація про продані лоти: кількість, стартова ціна, ціна їх продажу порівняно зі стартовою ціною.

5. Строк подання конкурсної документації:  до 23.05.2016р., включно.

6. Поштова адреса, за якою подається документи: Управління комунальної власності Вознесенської міської ради, вул. Соборності, 41, м.Вознесенськ, Миколаївська область, 56500.

7. Інформація про проведення конкурсу: конкурс  відбудеться 31.05.2016р.,  о   1400 год в приміщенні Управління комунальної власності Вознесенської міської ради за адресою: вул.Соборності, 41, м. Вознесенськ, Миколаївська область.

8. Відомості про місцезнаходження комісії, контактні телефони:           вул. Соборності, 41, м.Вознесенськ, Миколаївська область,  Управління комунальної власності Вознесенської міської ради, телефон для довідок /05134/ 4-23-91, контактна  особа Тихонова Галина Віталіївна.