1. Мета проведення робіт: визначення виконавця послуг з виконання земельних торгів.
  2. Дані про земельні ділянки:

— назва об’єкта: продаж права оренди земельної ділянки площею 2,6833 га, яка розташована за адресою: Львівська область, м. Червоноград, вул. Львівська, 48 «б», для будівництва об’єкта виробничого призначення;

— назва об’єкта: продаж права оренди земельної ділянки площею 0,9790 га, яка розташована за адресою: Львівська область, м. Червоноград, вул. Шахтарська, 1 «а», для будівництва об’єкта виробничого призначення.

  1. Умови конкурсу: Конкурсна документація подається в запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка “На конкурс з відбору виконавців послуг з виконання земельних торгів ” із зазначенням об’єкту та дати проведення конкурсу.

У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією.

Конкурсна пропозиція претендентів подається в запечатаному конверті і має містити пропозицію про вартість виконання робіт з урахуванням податку на додану вартість, калькуляцію витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт (у календарних днях).

Прийняття заяв припиняється за п’ять днів до дати проведення конкурсу.

У разі неповноти, невідповідності наданих підтвердних документів або несвоєчасності їх подання претендент до участі у конкурсі не допускається, про що його письмово повідомляє голова комісії із зазначенням підстав відмови.

  1. Перелік підтвердних документів, які подаються на конкурс з відбору виконавця земельних торгів:

— заява про участь у конкурсі з відбору виконавця послуг з виконання земельних торгів за формою згідно з додатком 1 Порядку закупівлі послуг з виконання робіт із землеустрою, оцінки земель та визначення виконавця земельних торгів на конкурентних засадах, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України             25.09.2012 р. № 579, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 вересня 2012 р. за № 1655/21967 (далі – Порядок);

— копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб платників податків, або копія сторінок паспорта для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті (для претендента – фізичної особи – підприємця);

— згода на обробку персональних даних (для претендента – фізичної особи – підприємця) згідно з додатком 2 Порядку;

— копії установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду згідно з ЄДРПОУ (для претендента – юридичної особи);

— копія ліцензії;

— копії кваліфікаційних документів ліцитаторів претендента, яких буде залучено до проведення земельних торгів та підписання протоколу земельних торгів (за наявності);

— інформація про продані лоти на земельних торгах: кількість, стартова ціна, ціна їх продажу порівняно зі стартовою ціною, повний перелік з назвами об’єктів із підсумковими показниками;

— перелік вихідних даних, які має надати організатор земельних торгів, та перелік документів і матеріалів, які будуть представлені за результатами виконаних робіт.

  1. Строк подання конкурсної документації: до 13 травня 2016 року (включно).
  2. Поштова адреса, за якою подаються документи: 80100,    Львівська обл., м. Червоноград, пр. Шевченка 19.
  3. Інформація про проведення конкурсу: конкурс відбудеться 23 травня 2016 року о 11:00 год. за адресою: Львівська обл., м. Червоноград, пр. Шевченка 19, мала сесійна зала Виконавчого комітету Червоноградської міської ради.
  4. Відомості про місцезнаходження комісії, контактні телефони: Львівська обл., м. Червоноград, пр. Шевченка 19, каб. 104.

телефон для довідок: (249) 2-42-03.