1. Мета проведення робіт: отримання послуг з проведення земельних торгів з продажу права власності на земельні ділянки.
  2. Дані про земельні ділянки:
  • Земельна ділянка для будівництва та обслуговування торгово – сервісного комплексу, площею 0,20 га, місце розташування: Львівська область, Яворівський район, м.Новояворівськ, вздовж автодороги Львів-Краковець, (що межує з земельною ділянкою ФО-П Федуня М.Г.), кадастровий номер 4625810500:04:005:0640;
  • Земельна ділянка длябудівництва та обслуговування багатоповерхового житлово-побутового комплексу, площею 0,1194 га, місце розташування: Львівська область, Яворівський район, м.Новояворівськ, вул. Р.Шухевича, кадастровий номер 4625810500:04:006:0018;
  • Земельна ділянка для будівництва та обслуговування автомийки, площею 0,03 га, місце розташування: Львівська область, Яворівський район, м.Новояворівськ, вул. Б.Пасічника, кадастровий номер 4625810500:04:009:0096.
  1. Умови конкурсу: Конкурсна документація подається в запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка “На конкурс з відбору виконавців послуг з виконання земельних торгів ” із зазначенням об’єктів та дати проведення конкурсу.

У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією.

Конкурсна пропозиція претендентів подається в запечатаному конверті і має містити пропозицію про вартість виконання робіт з урахуванням податку на додану вартість, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт (у календарних днях)

Прийняття заяв припиняється за п’ять днів до дати проведення конкурсу.

У разі неповноти, невідповідності наданих підтвердних документів або несвоєчасності їх подання претендент до участі у конкурсі не допускається, про що його письмово повідомляє голова комісії із зазначенням підстав відмови.

  1. Перелік підтвердних документів, які подаються на конкурс з відбору виконавців:

— заява про участь у конкурсі з відбору виконавця послуг з виконання земельних торгів за формою згідно з додатком 1 Порядку закупівлі послуг з виконання робіт із землеустрою, оцінки земель та визначення виконавця земельних торгів на конкурентних засадах, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України 25.09.2012 № 579, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 26 вересня 2012 р. за № 1655/21967 (далі – Порядок);

— копії установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду згідно з ЄДРПОУ (для претендента – юридичної особи);

— копії ліцензії;

— копії кваліфікаційних документів ліцитаторів претендента, яких буде залучено до проведення земельних торгів та підписання протоколу земельних торгів (за наявності);

— інформація про продані лоти: кількість, стартова ціна, ціна їх продажу порівняно зі стартовою ціною.

— перелік вихідних даних, які має надати організатор земельних торгів, та перелік документів і матеріалів, які будуть представлені за результатами виконаних робіт.

5 Строк подання конкурсної документації: до  13 травня 2016 року (включно).

  1. Поштова адреса, за якою подаються документи: 81053, Львівська область, Яворівський район, м. Новояворівськ, вул. Шевченка, 2
  2. Інформація про проведення конкурсу: конкурс відбудеться 23 травня 2016 року о 10:45 год за адресою: Львівська область, Яворівський район, м. Новояворівськ, вул. Шевченка, 2

в приміщенні Новояворівської міської ради, зал засідань.

  1. Відомості про місцезнаходження комісії, контактні телефони: Львівська область, Яворівський район, м. Новояворівськ, вул. Шевченка, 2, 2 поверх, каб. 16, телефон для довідок: (256) 40084, 40085.