Мета проведення робіт: проведення земельних торгів.

 

  1. Дані про земельні ділянки:

— земельна ділянка для будівництва та обслуговування будівель торгівлі площею 0,0200 га, місце розташування: вул.Вокзальна, 1-в1, м.Жашків, Черкаська область.

 

  1. Умови конкурсу: конкурсна документація подається в запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка “На конкурс з відбору виконавця земельних торгів” із зазначенням об’єкта та дати проведення конкурсу.

У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією.

Конкурсна пропозиція претендентів подається в запечатаному конверті і має містити пропозицію про вартість виконання робіт (в тому числі, робіт із землеустрою) з урахуванням податку на додану вартість, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт.

Переможець конкурсу забезпечує підготовку лотів або фінансування підготовки лотів до продажу на земельних торгах за власний рахунок з наступним відшкодуванням йому витрат переможцем земельних торгів у відповідності до абзацу другого частини п’ятої статті 136 Земельного кодексу України.

Витрати на організацію і проведення земельних торгів, у тому числі виплата винагороди виконавцю земельних торгів, здійснюватимуться без витрачання бюджетних коштів.

Прийняття заяв припиняється за п’ять робочих днів до дати проведення конкурсу.

Конверти претендентів з конкурсною пропозицією розпечатуються на засіданні комісії.

У разі неповноти, невідповідності наданих підтвердних документів або несвоєчасності їх подання претендент до участі у конкурсі не допускається.

 

  1.  Перелік підтвердних документів, які подаються на конкурс з відбору виконавців:

— заява про участь у конкурсі з відбору виконавця земельних торгів за формою згідно з додатком 1 Порядку закупівлі послуг з виконання робіт із землеустрою, оцінки земель та визначення виконавця земельних торгів на конкурентних засадах, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України 25.09.2012 № 579, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 26 вересня 2012 р. за № 1655/21967 (далі – Порядок);

— копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб платників податків, або копія сторінок паспорта для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті (для претендента – фізичної особи – підприємця);

— згода на обробку персональних даних (для претендента – фізичної особи – підприємця) згідно з додатком 2 Порядку;

— копії установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду згідно з ЄДРПОУ (для претендента – юридичної особи);

— копії кваліфікаційних документів ліцитаторів претендента, яких буде залучено до проведення земельних торгів та підписання протоколу земельних торгів;

— інформація про продані лоти за 2014 рік, 2015 рік та відповідний період 2016 року (на день подачі заяви) (земельні ділянки та/або права на них): кількість, стартова ціна, ціна їх продажу порівняно зі стартовою ціною та показник порівняльної характеристики ціни продажу відносно стартової ціни (коефіцієнт, який отримуємо при діленні загальної суми ціни продажу на загальну суму стартової ціни проданих земельних ділянок або прав на них) з копіями протоколів земельних торгів по кожному лоту.

 

  1. Строк подання конкурсної документації: Прийняття заяв припиняється за п’ять робочих днів до дати проведення конкурсу.

 

  1. Поштова адреса, за якою подаються документи: 19201, Черкаська область, Жашківський район, м. Жашків, вул. Костромська, 17.

 

  1. Інформація про проведення конкурсу: конкурс відбудеться 20 травня 2016 р. о 10.00 год. в приміщенні Жашківської міської ради за адресою: Черкаська обл., Жашківський р-н, м. Жашків, вул. Костромська, 17.

 

  1. Відомості про місцезнаходження комісії, контактні телефони: Черкаська область, Жашківський район, м. Жашків, вул. Костромська, 17, телефон для довідок: (04747) 6-11-44, (04747) 6-11-42, факс (04747) 6-11-44, контактна особа – Мельник Алла Василівна.