Інформація Згурівської селищної ради

Київської області про проведення конкурсу

з відбору виконавця послуг з виконання земельних торгів  

 

  1. Мета проведення робіт:проведення земельних торгів з продажу права оренди земельної ділянки
  2. Дані про земельні ділянки:

1) земельна ділянка орієнтовною площею 0,0150 га. по вул. Кирія,11-б в смт. Згурівка Київської області, в межах населеного пункту, для будівництва та обслуговування будівель торгівлі;  

  1. Умови конкурсу:

—  Переможець конкурсу забезпечує підготовку лотів (виготовлення документації із землеустрою та формування земельної ділянки) або фінансування підготовки лотів до продажу на земельних торгах за власний рахунок з наступним відшкодуванням йому витрат переможцем земельних торгів у відповідності до вимог абзацу другого пункту п’ятого статті 136 Земельного кодексу України;

—  Конкурсна документація подається в запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка: «На конкурс з відбору виконавців послуг з виконання земельних торгів»  із зазначенням об’єктів та дати проведення конкурсу.

—  У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією.

—  Конкурсна пропозиція претендентів подається в запечатаному конверті і має містити пропозицію про вартість виконання робіт з урахуванням податку на додану вартість, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт (у календарних днях)

—  Під час обрання переможця враховується можливість забезпечення підготовки лота, кількість проданих лотів, ціна їх продажу порівняно зі стартовою ціною, відповідність, повнота та своєчасність подання конкурсної документації, та інші вимоги, встановлені порядком проведення конкурсу.

—  Прийняття заяв припиняється за п’ять робочих днів до дати проведення конкурсу.

У разі неповноти, невідповідності наданих підтвердних документів або несвоєчасності їх подання претендент до участі у конкурсі не допускається.

  1. Перелік підтвердних документів, які подаються на конкурс з відбору виконавців:

— заява про участь у конкурсі з відбору виконавця послуг з виконання земельних торгів за формою згідно з додатком 1 Порядку закупівлі послуг з виконання робіт із землеустрою, оцінки земель та визначення виконавця земельних торгів на конкурентних засадах, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України 25.09.2012 № 579, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 26 вересня 2012 р. за № 1655/21967 та інших актів (далі – Порядок);

— згода на обробку персональних даних (для претендента – фізичної особи – підприємця) згідно з додатком 2 Порядку;

— копії установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду згідно з ЄДРПОУ (для претендента – юридичної особи);

— копія ліцензії виконавців робіт;

— проект завдання на виконання послуг з виконання робіт із землеустрою, у якому має бути зазначено вид документації із землеустрою, яку пропонує розробити  претендент, перелік вихідних даних, які має надати організатор земельних торгів, та перелік документів і матеріалів, які будуть представлені за результатами виконаних робіт.

— копії кваліфікаційних документів ліцитаторів  претендента, яких буде залучено до проведення земельних торгів та підписання протоколу земельних торгів (за наявності);

— інформація про продані за попередні 24 місяці лоти: кількість, стартова ціна, ціна їх продажу порівняно з стартовою ціною.

  1. Строк подання конкурсної документації:до 16 травня 2016 року (включно).
  2. Поштова адреса, за якою подаються документи:07600 вул. Українська,10, смт. Згурівка Київської області
  3. Інформація про проведення конкурсу:конкурс відбудеться 23 травня 2016 року о 09.00. Місце проведення: 07600 вул. Українська,10, смт. Згурівка Київської області  (зал засідань селищної ради).
  4. Відомості про місцезнаходження комісії, контактні телефони:

07600 вул. Українська,10, смт. Згурівка Київської області.

контактні телефони: (04570) 5-10-86; (04570) 5-16-74,

контактна особа: Грищук Михайло Федорович.