Інформація Броварківської сільської ради
Золотоніського району Черкаської області про проведення конкурсу
з відбору виконавця земельних торгів з продажу права оренди

1. Дані про земельну ділянку:
Земельна ділянка комунальної власності для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, площею 4,68 га, кадастровий номер 7121581300:06:002:0006, місце розташування – в адмінмежах Броварківської сільської ради (за межами населеного пункту) Золотоніського району Черкаської області.

2. Умови конкурсу:
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті, на якому крім поштових реквізитів робиться відмітка «На конкурс з відбору виконавця земельних торгів» із зазначенням об’єкта та дати проведення конкурсу.

У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією.

Конкурсна пропозиція претендентів подається в запечатаному конверті і має містити пропозицію про вартість виконання робіт з урахуванням податку на додану вартість, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт.

Прийняття заяв припиняється за п’ять робочих днів до дати проведення конкурсу.

Конверти претендентів з конкурсною пропозицією розпечатуються на засіданні комісії.

У разі неповноти, невідповідності наданих підтвердних документів або несвоєчасності
їх подання претендент до участі у конкурсі не допускається.

3. Перелік підтвердних документів, які подаються на конкурс з відбору виконавців:
— заява про участь у конкурсі з відбору виконавця земельних торгів за формою згідно
з додатком 1 Порядку закупівлі послуг з виконання робіт із землеустрою, оцінки земель та визначення виконавця земельних торгів на конкурентних засадах, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України 25.09.2012 №579, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 26 вересня 2012 р за № 1655/ 21967 (далі — Порядок).
— копії установчого документу претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду згідно з ЄДРПОУ;
— копії кваліфікаційних документів ліцитаторів претендента, яких буде залучено до проведення земельних торгів та підписання протоколу земельних торгів;
— інформація про продані лоти: вся діяльність за 2015 рік, кількість, стартова ціна, ціна їх продажу порівняно зі стартовою ціною (у гривнях);

4. Строк подання конкурсної документації до 03.06.2016 року включно.

5. Поштова адреса, за якою подаються документи: 19712, Черкаська область, Золотоніський район, с. Броварки, вул. Центральна, 20.

6. Інформація про проведення конкурсу:
Конкурс відбудеться 10.06.2016 року о 10.00 год. у приміщенні Броварківської сільської ради за адресою: Черкаська область, Золотоніський район, с. Броварки, вул. Центральна 20.

7. Відомості про місце знаходження комісії, контактні телефони:
Черкаська область, Золотоніський район, с. Броварки, вул. Центральна 20.
Телефон для довідок (04737) 41231.

Сільський голова                                                            В.М. Півень