Інформація Бубнівсько-Слобідської сільської ради Черкаської області Золотоніського району про проведення конкурсу з відбору виконавця послуг з виконання робіт із оцінки земель

1. Мета проведення робіт: виготовлення звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки для продажу її власнику будівель, що розміщені на даній земельній ділянці.

2. Дані про земельну ділянку:
Земельна ділянка на якій знаходиться об’єкт нерухомого майна – нежитлове приміщення, площа – 0,0649 га для будівництва і обслуговування будівель торгівлі, місце розташування: Черкаська область, Золотоніський район, село Бубнівська Слобідка, вул. Бичковського.

3. Умови конкурсу:
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка “На конкурс з відбору виконавців послуг з виконання робіт із оцінки земель” із зазначенням об’єктів та дати проведення конкурсу.

У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією.

Конкурсна пропозиція претендентів подається в запечатаному конверті і має містити пропозицію про вартість виконання робіт з урахуванням податку на додану вартість, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт (у календарних днях).

Прийняття заяв припиняється за п’ять робочих днів до дати проведення конкурсу.

У разі неповноти, невідповідності наданих підтвердних документів або несвоєчасності їх подання претендент до участі у конкурсі не допускається.

4. Перелік підтвердних документів, які подаються на конкурс з відбору виконавця послуг з виконання робіт із оцінки земель:
— заява про участь у конкурсі з відбору виконавця послуг з виконання робіт із землеустрою за формою згідно з додатком 1 Порядку закупівлі послуг з виконання робіт із землеустрою, оцінки земель та визначення виконавця земельних торгів на конкурентних засадах, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України 25.09.2012 № 579, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 26 вересня 2012 р. за № 1655/21967 (далі – Порядок);
— копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб платників податків, або копія сторінок паспорта для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті (для претендента – фізичної особи – підприємця);
— згода на обробку персональних даних (для претендента – фізичної особи – підприємця) згідно з додатком 2 Порядку;
— копії установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду згідно з ЄДРПОУ (для претендента – юридичної особи);
— копії кваліфікаційних документів оцінювачів претендента, яких буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки.

5. Строк подання конкурсної документації: до 3 червня 2016 року (включно).

6. Поштова адреса, за якою подаються документи: 19750, Черкаська область, Золотоніський район, село Бубнівська Слобідка, вул. Бичковського, 1.

7. Інформація про проведення конкурсу: конкурс відбудеться 10 червня 2016 року о 10.00 год., за адресою: 19750, Черкаська область, Золотоніський район, село Бубнівська Слобідка вул. Бичковського 1 (приміщення сільської ради).

8. Відомості про місцезнаходження комісії, контактні телефони: 19750, Черкаська область, Золотоніський район, с.Бубнівська Слобідка, вул. Бичковського 1, телефон для довідок: (04737) 63-3-31, 0687592174.

Контактна особа — Дубинська Лариса Петрівна, спеціаліст–землевпорядник, член конкурсної комісії.