Відповідно до наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 25.09.2012 року № 579 «Про затвердження Порядку закупівлі послуг з виконання робіт із землеустрою, оцінки земель та визначення виконавця земельних торгів на конкурентних засадах» прошу Вас розмістити на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів оголошення про проведення повторного конкурсного відбору виконавця робіт із землеустрою:
Інформація Черкаської міської ради про проведення повторного конкурсу з відбору виконавця послуг з виконання робіт із землеустрою.
Мета проведення робіт: виготовлення та погодження в установленому законодавством порядку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, яка пропонується для продажу права оренди на земельних торгах.

Дані про земельні ділянки:
№ п/п Адреса земельної ділянки Орієнтовна площа, га Призначення земельної ділянки
1. Вул. Гагаріна, 128 0,07 Під розміщення торговельного комплексу, підприємства громадського харчування та стоянки транспортних засобів

Умови конкурсу: конкурсна документація подається в запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка “На конкурс з відбору виконавця послуг з виконання робіт із землеустрою” із зазначенням об’єкту та дати проведення конкурсу.
У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією.
До підтвердних документів належать:
— заява про участь у конкурсі з відбору виконавців послуг з виконання робіт із землеустрою за формою, затвердженою Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 25.09.2012 № 579;
— копії документів, що засвідчують реєстрацію фізичних осіб у державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, а також згода на обробку персональних даних для фізичної особи-підприємця, затвердженою Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 25.09.2012 № 579;
— згода на обробку персональних даних (для претендента — фізичної особи — підприємця);
— копії установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду згідно з ЄДРПОУ для юридичних осіб;
— копії ліцензій та копії сертифікатів інженерів-землевпорядників;
— проект завдання на виконання послуг з виконання робіт у якому, зокрема, має бути зазначено вид документації із землеустрою, яку пропонує розробити претендент, перелік вихідних даних, які має надати організатор земельних торгів, та перелік документів і матеріалів, які будуть представлені за результатами виконаних робіт.
Конкурсна пропозиція претендентів подається в запечатаному конверті і має містити пропозицію про вартість виконання робіт з урахуванням податку на додану вартість, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт (у календарних днях).
Дата проведення конкурсу – 15 червня 2016 року.
Кінцевий термін подання конкурсної документації на конкурс – 7 червня 2016 року.
Місце проведення – 18000, м. Черкаси, вул. Байди Вишневецького, 36, к. 301.
Час проведення конкурсу – 10:00.
Місцезнаходження конкурсної комісії: м. Черкаси, вул. Байди Вишневецького, 36 (телефон для довідок (0472)37-81-80).
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного подання учасник до участі у конкурсі не допускається.
Додатково повідомляємо, що відповідно до рішення Черкаської міської ради від 15.08.2015 №2-1572 «Про внесення змін до рішення Черкаської міської ради від 22.11.2012 № 3-1363 «Про утворення складу конкурсної комісії для здійснення конкурсного відбору виконавців робіт із землеустрою, оцінки земель та виконавця земельних торгів» затверджено склад конкурсної комісії для здійснення конкурсного відбору виконавців робіт із землеустрою, оцінки земель та виконавця земельних торгів, одним з членів комісії є представник Управління Держгеокадастру України у Черкаському районі Черкаської області (за згодою).