Відповідно до рішення Чигиринської міської ради від 27.04.2016 року №51-8/VІІ «Про конкурс з визначення виконавця робіт із оцінки земель на конкурентних засадах» проводиться конкурс з відбору виконавців робіт із оцінки земель

 

 

Мета проведення робіт: Проведення робіт із оцінки земель.

Дані про земельну ділянку:

Місце розташування земельної ділянки: м. Чигирин вулиця Б.Хмельницького, площа – 0,0079 гектарів,  для будівництва та обслуговування будівель торгівлі.

Умови конкурсу: конкурсна документація подається в запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка «На конкурс з відбору виконавців робіт із оцінки земель» із зазначенням об’єкта та дати проведення конкурсу.

У конверті мають міститися підтверджуючі документи з їх описом та окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією.

Конкурсна пропозиція претендента подається в запечатаному конверті і має містити пропозицію про вартість виконання робіт з урахуванням податку на додану вартість, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт (у календарних днях).

Прийняття заяв припиняється за п’ять робочих днів до дати проведення конкурсу.

У разі неповноти, невідповідності наданих підтверджуючих документів або несвоєчасності їх подання претендент до участі у конкурсі не допускається.

Конверти претендентів з конкурсною пропозицією розпечатуються на засіданні комісії.

Перелік підтвердних документів, які подаються на конкурс з відбору виконавців:

— заява про участь у конкурсі з відбору виконавців робіт із оцінки земель;

— копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, або копія сторінок паспорта для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті (для претендента – фізичної особи – підприємця);

— згода на обробку персональних даних  (для претендента – фізичної особи – підприємця);

— копії установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду згідно з ЄДРПОУ (для претендента – юридичної особи);

— копія(ї) ліцензії(й);

— копії кваліфікаційних документів оцінювачів претендента, яких буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки (для претендента на виконання робіт з оцінки земель);

— проект завдання на виконання робіт (для претендента на виконання робіт із оцінки земель), у якому, зокрема, має бути зазначено вид документації з оцінки земель, яку пропонує розробити претендент, перелік вихідних даних, та перелік документів і матеріалів, які будуть представлені за результатами виконаних робіт.

Строк подання конкурсної документації: до 15.45 год. 27.05.2016 року (включно).

Поштова адреса, за якою подаються документи: 20901, м. Чигирин Черкаської області, вул. Богдана Хмельницького, 19. Тел. 2-59-77, факс 2-87-28. Чигиринська міська рада.

Інформація про проведення конкурсу: конкурс відбудеться 01.06.2016 року об 11.15 год. Місце проведення: Черкаська  область, Чигиринський район, м. Чигирин, вул. Богдана Хмельницького, Чигиринська міська рада.

Відомості про місцезнаходження комісії, контактні телефони:  Черкаська область, Чигиринський район, м. Чигирин, вул. Богдана Хмельницького, Чигиринська міська рада.

телефон для довідок: (04730) 2-59-77. Секретар комісії: Іващенко Лариса Федорівна, голова комісії: Буханець Степан Іванович.

Четвер, 28 квітня 2016

 

На підставі рішення конкурсної комісії з відбору виконавців робіт із землеустрою, оцінки земель та визначення виконавця земельних торгів на конкурсних засадах (протокол № 2 від 26 травня 2016 року) було уточнено строк подання конкурсної документації: до 15:45 12.06.2016 року, а також дату проведення конкурсу: об  11:45 17.06.2016 року. Інші умови конкурсу залишаються без змін».