Інформація Лащівської сільської ради Тальнівського району Черкаської області про проведення конкурсу з відбору виконавців послуг з виконанням робіт із землеустрою

1.Мета проведення робіт:

 

Виготовлення та погодження в установленому законодавством порядку проекту землеустрою щодо складання документів що засвідчують право власності на земельні ділянки Лащівській сільській раді (що приставляє інтереси територіальної громади) для ведення сільськогосподарського виробництва.

2.Дані про земельні ділянки:

— місце розташування в адмінмежах Лащівської сільської ради за межами населеного пункту

— землі сільськогосподарського призначення вид угідь — рілля

Земельна ділянка №1орієнтовна площа –3,38га;

Земельна ділянка №2 орієнтовна площа – 2,60га;

3.Умови конкурсу:

Конкурсна документація подається в запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка « На конкурс з відбору виконавців послуг з виконання робіт із землеустрою» із зазначенням об’єктів та дати проведення конкурсу.

У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією.

Конкурсна пропозиція претендентів подається в запечатаному конверті і має містити пропозицію про вартість виконання робіт з урахуванням податку на додану вартість, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, строк виконання робіт ( у календарних днях), а також інформація про кількість проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, що розроблені за попередні 24 місяці учасником конкурсу.

Прийняття заяв припиняється за п’ять робочих днів до дати проведення конкурсу.

Конверти претендентів з конкурсною пропозицією розпечатують на засіданні комісії.

У разі неповноти, невідповідності наданих підтвердних документів або несвоєчасності їх подання претендент до участі у конкурсі не допускається.

4.Перелік підтвердних документів, які подаються на конкурс з відбору виконавців послуг з виконання робіт із землеустрою та оцінки земель:

— заява про участь у конкурсі з відбору виконавців послуг з виконання робіт із землеустрою за формою згідно з додатком 1 Порядку закупівлі послуг з виконання робіт із землеустрою, оцінки земель та визначення виконавця земельних торгів на конкурентних засадах, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України 25.09.2012 №579, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 26.09.2012 за №1655/21967 (далі – Порядок);

— копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб платників податків, або копія сторінок паспорта для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті (для претендента – фізичної особи – підприємця);

— згода на обробітку персональних даних (для претендента – фізичної особи – підприємця) згідно з додатком 2 Порядку

— копії установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного номера згідно з ЄДРПОУ (для претендента – юридичної особи);

— копія кваліфікаційного сертифіката інженера землевпорядника;

Проект завдання на виконання послуг з виконання робіт із землеустрою, в якому зокрема, має бути зазначено вид документації із землеустрою, яку пропонує розробити претендент, перелік вихідних даних, які має надати організатор земельних торгів та перелік документів і матеріалів, які будуть представлені за результатами виконаних робіт.

Конкурсна пропозиція претендентів подається в запечатаному конверті і має містити пропозицію про вартість виконання робіт з урахуванням податку на додану вартість, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт (у календарних днях), якщо він не визначений в інформації про проведення конкурсу.

5.Термін подання конкурсної документації:

за 5 днів до проведення конкурсу (включно).

6.Поштова адреса, за якою подаються документи:

20415, Черкаська обл., Тальнівський р-н.,с. Лащова, вул..Шкільна,50, Лащівська сільська рада.

  1. Інформація про проведення конкурсу:

Конкур відбудеться 02.06.2016року о 15.00 год. У приміщенні сільської ради за адресою Черкаська обл..,Тальнівський р-н.,с. Лащова вул. Шкільна,50, Лащівська сільська рада

8.Відомості про місцезнаходження комісії, контактні телефони:

Черкаська обл.., Тальнівський р-н., с. Лащова, вул.., Шкільна,50, Лащівська сільська рада, тел..(04731) 9-17-10