Інформація Легедзинської сільської ради Черкаської області щодо проведення конкурсу з відбору виконавця послуг з виконання земельних торгів

 

  1. Мета проведення робіт:проведення земельних торгів з набуття права оренди земельних ділянок.
  2. Дані про земельні ділянки у с. Легедзине вул. Шкільна 39 а

— землі житлової та громадської забудови із функціональним використанням – забудовані землі, які використовуються в комерційних цілях:

— земельна ділянка площею 0,0067 га, місце розташування – вул. Шкільна 39 а.

  1. Умови конкурсу: конкурсна документація подається в запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка «На конкурс з відбору виконавця послуг з виконання земельних торгів» із зазначенням об’єкта та дати проведення конкурсу. У конверті мають міститися підтвердні документи (відповідно до Постанови КМУ від 30 листопада 2011 року N 1242 «Про затвердження Типової інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади») з їх описом та окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією.

Конкурсна пропозиція претендентів подається в запечатаному конверті і має містити пропозицію про вартість виконання робіт з урахуванням податку на додану вартість, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт.

Прийняття заяв припиняється за п’ять робочих днів до дати проведення конкурсу.

Конверти претендентів з конкурсною пропозицією розпечатуються на засіданні комісії.

У разі неповноти, невідповідності наданих підтвердних документів або несвоєчасності їх подання претендент до участі у конкурсі не допускається.

  1. Перелік підтвердних документів, які подаються на конкурс з відбору виконавця послуг з виконання земельних торгів:

— заява про участь у конкурсі з відбору виконавця послуг з виконання земельних торгів за формою згідно з додатком 1 Порядку закупівлі послуг з виконання робіт із землеустрою, оцінки земель та визначення виконавця земельних торгів на конкурентних засадах, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України 25.09.2012 року № 579, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 26 вересня 2012 року за № 1655/21967 (далі – Порядок);

— копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків, або копія сторінок паспорта для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті (для претендента — фізичної особи — підприємця);

— згода на обробку персональних даних (для претендента – фізичної особи-підприємця) згідно з додатком 2 Порядку;

— копії установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду згідно з ЄДРПОУ;

— копії кваліфікаційних документів ліцитаторів претендента, яких буде залучено до проведення земельних торгів та підписання протоколу земельних торгів (за наявності);

— інформація про продані лоти на земельних торгах земельних ділянок державної та комунальної власності (з продажу права оренди земельних ділянок):

землі житлової та громадської забудови із функціональним використанням – забудовані землі, які використовуються в комерційних цілях

кількість (шт.), стартова ціна (грн.), ціна продажу (грн.),  ціна їх продажу порівняно зі стартовою ціною в гривнях та у відсотках   з підтвердними документами (оригінали протоколів земельних торгів у формі аукціону або завірені копії) та показник порівняльної характеристики ціни продажу відносно стартової ціни (коефіцієнт, який отримується шляхом ділення загальної суми ціни продажу на загальну суму стартової ціни).

 

 

  1. Строк подання конкурсної документації:за 5 днів до проведення конкурсу (включно).
  2. Поштова адреса, за якою подаються документи:20435, Черкаська область, Тальнівський район, село Легедзине, вул. Прикордонників,14а.
  3. Інформація про проведення конкурсу: конкурс відбудеться 14.06.2016 року о 14.30 год. за адресою: 20435, Черкаська область, Тальнівський район, село Легедзине, вул. Прикордонників, 14 а, ІІ поверх, зал засідань, телефон для довідок: (04731) 9 95 32.
  4. Відомості про місцезнаходження комісії, контактні телефони:20435, Черкаська область, Тальнівський район, село Легедзине, вул. Прикордонників, 14 а, ІІ поверх, зал засідань, телефон для довідок: (04731) 9 95 32.