1. Мета проведення робіт:  проведення земельних торгів з продажу земельних ділянок комунальної власності.

2.Дані про земельні ділянки:

— землі житлової та громадської забудови. Продаж земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування  об’ַєктів туристичної інфраструктури та закладів  громадського харчування (обслуговування ресторану) (код КВЦПЗ 03.08), площа земельної ділянки – 0,1964 га, кадастровий номер 732258650:04:001:0489;

— землі житлової та громадської забудови. Продаж земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування об’ַєктів туристичної інфраструктури та закладів  громадського харчування (код КВЦПЗ 03.08), площа земельної ділянки – 0,2104га, місце розташування: Чернівецька область, Кіцманський район, село Новий Киселів , кадастровий номер 732258650:04:001:0498;

– землі житлової та громадської забудови. Продаж земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування  будівель закладів побутового обслуговування (обслуговування лазні) (код КВЦПЗ 03.13), площа земельної ділянки – 0,1330 га, місце розташування: Чернівецька область, Кіцманський район, село Новий Киселів, кадастровий номер 732258650:04:001:0487;

– землі житлової та громадської забудови. Продаж земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (обслуговування магазину промислових товарів)  (код КВЦПЗ 03.07), площа земельної ділянки – 0,1448 га, місце розташування: Чернівецька область, Кіцманський район, село Новий Киселів, кадастровий номер 732258650:04:001:0488.

3.Умови конкурсу: Конкурсна документація подається в запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка «На конкурс з відбору виконавців послуг з проведення земельних торгів» із зазначенням об’єкта та дати проведення конкурсу. У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією. Конкурсна пропозиція претендентів подається в запечатаному конверті і має містити пропозицію про вартість виконання робіт з урахуванням податку на додану вартість, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, термін виконання робіт (у календарних днях).  Прийняття заяв припиняється за п’ять робочих днів до дати проведення конкурсу. Конверти претендентів з конкурсною пропозицією розпечатуються на засіданні комісії. У разі неповноти, невідповідності наданих підтвердних документів вищезазначеним вимогам або несвоєчасності їх подання претендент до участі у конкурсі не допускається.

  1. Перелік підтвердних документів, які подаються на конкурс з відбору виконавця послуг з проведення земельних торгів:

– заява про участь у конкурсі з відбору виконавців послуг з проведення земельних торгів за формою згідно з додатком 1 до Порядку закупівлі послуг з виконання робіт із землеустрою, оцінки земель та визначення виконавця земельних торгів на конкурентних засадах, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 25.09.2012 року № 579, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 26.09.2012 року за № 1655/21967 (далі – Порядок);

– копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, або копія сторінок паспорта для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті (для претендента – фізичної особи – підприємця);

– згода на обробку персональних даних за формою згідно з додатком 2 до Порядку (для претендента-   фізичної особи – підприємця);

– копії установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду згідно з ЄДРПОУ (для претендента – юридичної особи);

– копія(ї) ліцензії(й);

– копії кваліфікаційних документів ліцитаторів претендента, яких буде залучено до проведення земельних торгів та підписання протоколу земельних торгів (за наявності);

– інформація про продані лоти: кількість, стартова ціна, ціна їх продажу порівняно зі стартовою ціною.

  1. Строк подання конкурсної документації:23 травня 2016 року (включно).
  2. Поштова адреса, за якою подаються документи: індекс 59343, Чернівецька обл., Кіцманський район, с. Мамаївці, вул. Шевченка, 156, (кабінет секретаря).
  3. Інформація про проведення конкурсу: конкурс відбудеться 01.06.2016 р. в приміщені Мамаївської сільської ради (Чернівецька обл., Кіцманський район, с. Мамаївці, вул. Шевченка, 156), в каб. сільського  голови о 12:00.
  4. Відомості про місцезнаходження комісії: індекс 59343, Чернівецька обл., Кіцманський район, с. Мамаївці, вул. Шевченка, 156 (каб. сільського голови ).

Додаткова інформація за телефоном 03736-26699.