1. Мета проведення робіт: відбір виконавця з проведення земельних торгів з продажу права

2. Дані про земельну ділянку:

земельна ділянка площею 6,6988 га,  для рибогосподарських потреб (код КВЦПЗ І.10,07), кадастровий номер 0723685900:06:003:0020, місце розташування: за межами населених пунктів Рудниківської сільської ради Маневицького району Волинської області

3. Умови конкурсу:

Конкурсна документація подається в запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка „На конкурс з вибору виконавців послуги з виконання земельних торгів (аукціон)” із зазначенням об’єкта та дати проведення конкурсу.

У конверті мають міститися підтверджуючі документи з їх описом та окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією.

Конкурсна пропозиція конкурентів подається в запечатаному конверті і має містити пропозицію про вартість виконаних робіт з урахуванням податку на додану вартість, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт (у календарних днях).

У разі неповноти, невідповідності наданих підтвердних документів вимогам пункту 2.3 цього розділу або несвоєчасності їх подання претендент до участі у конкурсі не допускається.

Приймання заяв припиняється за п’ять робочих днів до дати проведення конкурсу.

Конверти претендентів з конкурсною пропозицією розпечатуються на засіданні комісії.

4. Перелік підтверджуючих документів, які подаються на конкурс з відбору виконавця послуг з проведення земельних торгів:

заява про участь у конкурсі з вибору виконавців послуг з проведення земельних торгів за формою згідно з додатком 1 до Порядку закупівлі послуг з виконання робіт із землеустрою, оцінки земель та визначення виконавця земельних торгів на конкурентних засадах, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 25.09.2012 року №579, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 26.09.2012 року №1655/21967 (далі — Порядок);

копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків, або копія сторінок паспорта для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платників податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті (для претендента-фізичної особи-підприємця);

згода на обробку персональних даних за формою згідно з додатком 2 до Порядку (для претендента-фізичної особи-підприємця);

копії установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду згідно з ЄДРПОУ (для претендента-юридичної особи);

копія(ї) ліцензії(й);

копії кваліфікаційних документів ліцитаторів претендента, яких буде залучено до проведення земельних торгів (аукціон) та підписання протоколу земельних торгів (за наявності);

інформація про продані лоти: кількість, стартова ціна, ціна їх продажу порівняно зі стартовою ціною.

5. Строк подання конкурсної документації: до 16.00 год. 24.05.2016 року (включно).

6. Поштова адреса, за якою подається документи: Маневицька районна державна адміністрація, вул. Незалежності,30, смт. Маневичі, Маневицький район Волинська область, 44600.

7. Інформація про проведення конкурсу: конкурс  відбудеться 01.06.2016 року о 10.00 год. в приміщенні Маневицької районної державної адміністрації за адресою : вул. Незалежності,30, смт.Маневичі, Маневицький район, Волинська область 8.

8. Відомості про місцезнаходження комісії, контактні телефони:

Бурак А.І.– голова комісії , телефон для довідок (03376) 21 352, 21 471