1. Мета проведення робіт: виготовлення та погодження в установленному законодавством порядку нормативної грошової оцінки земельної ділянки, чка пропонується для продажу права оренди на земельних торгах

 2. Дані про земельну ділянку:

Земельна ділянка водного фонду, для рибогосподарських потреб , яка розташована за межами населених пунктів на території Рудниківської сільської ради Маневицького району Волинської області, загальною площею 6,6988 га.

3. Умови конкурсу:

Конкурсна документація подається в запечатаному конверті , на якому крім поштових реквізитів робиться відмітка «На конкурс з відбору виконавців послуг з виконання робіт з оцінки земель»  із зазначенням об’єкта та дати проведення конкурсу .

У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією .

Конкурсна пропозиція претендентів подається в запечатаному конверті і має містити пропозицію про вартість виконання робіт з урахуванням податку на додану вартість, калькуляції витрат , пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт    (у календарних днях), а також інформацію про кількість звітів про експертну грошову оцінку земельних ділянок, що складені за попередні 24 місяці учасником конкурсу.

Прийняття заяв припиняється за п’ять робочих днів до дати проведення конкурсу.

У разі неповноти, невідповідності наданих підтвердних документів або несвоєчасності їх подання претендент до участі в конкурсі не допускається.

Конверти претендентів з конкурсною пропозицією розпечатуються на засіданні комісії.

4. Перелік підтвердних документів, які подаються на конкурс з відбору виконавців:

заява про участь в конкурсі з відбору виконавців послуг з виконання робіт із оцінки земель, затвердженою наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України  25.09.2012 № 579 зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 26 вересня 2012року за № 1655/ 21967 ;

копія документа , що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків, або копія сторінок паспорта для осіб , які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті (для претендента – фізичної особи – підприємця);

згода на обробку персональних даних (для претендента – фізичної особи-підприємця);

— копії установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду згідно ЄДРПОУ (для претендента — юридичної особи);

— копії кваліфікаційних документів інженерів землевпорядників;

— проект завдання на виконання послуг з виконання робіт із оцінки земель, у якому зокрема, має бути зазначено вид документації із оцінки земель, яку пропонує розробити претендент, перелік вихідних даних, які має надати організатор земельних торгів, та перелік документів і матеріалів, які будуть представлені за результатами виконаних робіт.

5. Строк подання конкурсної документації : до 16.00 год. 23 травня 2016 року (включно).

 6. Поштова адреса, за якою подаються документи :

Маневицька районна державна адміністрація вул. Незалежності,30

смт. Маневичі Маневицький район Волинська область 44600.

7. Інформація про проведення конкурсу: конкурс відбудеться 31 травня 2016 року о 10.00 год. в приміщенні Маневицької районної державної адміністрації за адресою : вул. Незалежності,30, смт.Маневичі, Маневицький район, Волинська область .

 8. Відомості про місцезнаходження комісії, контактні телефони:

Бурак А.І.– голова комісії , телефон для довідок (03376) 21 352, 21 471