Інформація Мошурівської   сільської ради Тальнівського району Черкаської області про проведення конкурсу з відбору виконавців робіт із землеустрою.

 

  1. I. Мета проведення робіт: розроблення проекту землеустрою, щодо відведення земельної ділянки площею-0,20 га., Мошурівській сільській раді в постійне користування, для іншого сільськогосподарського призначення, за рахунок земель комунальної власності Мошурівської сільської ради які відносяться до категорії земель сільськогосподарського призначення із функціональним використанням сільськогосподарські землі під господарськими будівлями і дворами, за адресою: с.Мошурів, вул. Берегова 1.

 

  1. II. Дані про земельну ділянку, що розташована в межах населеного пункту на якій знаходиться нежитлова будівля з верандами , що відноситься до комунальної власності Мошурівської сільської ради, розташована за адресою:

а/.Черкаська область, Тальнівський район, с.Мошурів, вул.Берегова 1 — площею-0,20 га;

 

III. Умови конкурсу:

1.Конкурсна документація подається в запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка ,,На конкурс з відбору виконавців послуг з виконання робіт із землеустрою ” із зазначенням об’єктів та дати проведення конкурсу.

2.У конверті мають міститися підтверджуючі документи з їх описом та окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією.

3.Конкурсна пропозиція претендентів подається в запечатаному конверті і має містити пропозицію про вартість виконання робіт з урахуванням податку на додану вартість, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт (у календарних днях).

4.Прийняття заяв припиняється за п’ять днів до дати проведення конкурсу.

5.Конверти претендентів з конкурсною пропозицією розпечатуються на засіданні комісії.

6.У разі неповноти, або невідповідності наданих підтвердних документів або несвоєчасності їх подання претендент до участі у конкурсі не допускається.

 

  1. IV. Перелік підтверджуючих документів, які подаються на конкурс з відбору виконавців:

— заява про участь у конкурсі з відбору виконавців послуг з виконання робіт із землеустрою за формою згідно з додатком 1 Порядку закупівлі послуг з виконання робіт із землеустрою та оцінки земель, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України 25.09.2012 № 579, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 26 вересня 2012 р. за № 1655/21967 (далі – Порядок);

— копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб платників податків;

— згода на обробку персональних даних (для претендента – фізичної особи – підприємця) згідно з додатком 2 Порядку;

— копії установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду згідно з ЄДРПОУ (для претендента – юридичної особи);

— копія(ї) кваліфікаційного сертифіката інженера-землевпорядника;

— проект завдання на виконання послуг із землеустрою, в якому має бути зазначено вид документації із землеустрою , яку пропонує розробити претендент, перелік вихідних даних та документів і матеріалів, які має надати сільська рада;

 

  1. V. Строк подання конкурсної документації : за п’ять днів до проведення конкурсу (включно).

 

  1. VI. Поштова адреса за якою подаються документи: 20432, Черкаська обл., Тальнівський р-н, с.Мошурів, вул.Центральна 5, Мошурівська сільська рада .

 

VII. Інформація про проведення конкурсу: конкурс відбудеться 31 травня 2016 року о 11.00 в приміщенні сільської ради за адресою: Черкаська обл., Тальнівський р-н, с.Мошурів, вул.Центральна 5

.

VIII. Відомості про місцезнаходження комісії, контактні телефони:

Черкаська обл., Тальнівський р-н, с. Мошурів, вул.Центральна 5.

Телефон для довідок: (9-75-45-, 9-75-31).