1. Мета проведення робіт: виготовлення та погодження в установленому законодавством порядку документації із землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності, право оренди на яку пропонуються для продажу на земельних торгах.
 2. Дані про земельну ділянку:
  1) Земельна ділянка комунальної власності, для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, орієнтовна площа – 0,0050 га, місце розташування: Вінницька область, смт. Муровані Курилівці, вул. Комарова (придорожня смуга).
  3. Умови конкурсу: Конкурсна документація подається в запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка “На конкурс з відбору виконавців послуг з виконання робіт із землеустрою ”.
  У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією.
  Конкурсна пропозиція претендентів подається в запечатаному конверті і має містити пропозицію про вартість виконання робіт з урахуванням податку на додану вартість, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт (у календарних днях).
  Прийняття заяв припиняється за п’ять робочих днів до дати проведення конкурсу.
  У разі неповноти, невідповідності наданих підтвердних документів або несвоєчасності їх подання претендент до участі у конкурсі не допускається.
  Термін виконання робіт – не більше 60 днів.
  4. Перелік підтвердних документів, які подаються на конкурс з відбору виконавців:
  — заява про участь у конкурсі з відбору виконавця послуг з виконання робіт із землеустрою за формою згідно з додатком 1 Порядку закупівлі послуг з виконання робіт із землеустрою, оцінки земель та визначення виконавця земельних торгів на конкурентних засадах, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України 25.09.2012 № 579, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 26 вересня 2012 р. за № 1655/21967 (далі – Порядок);
  — копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб платників податків, або копія сторінок паспорта для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті (для претендента – фізичної особи – підприємця);
  — згода на обробку персональних даних (для претендента – фізичної особи – підприємця) згідно з додатком 2 Порядку;
  — копії установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду згідно з ЄДРПОУ (для претендента – юридичної особи);
  — копії кваліфікаційних документів інженерів-землевпорядників;
  — інформація про кількість розроблених проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок за попередні 24 місяці;
  — проект завдання на виконання послуг з виконання робіт із землеустрою, у якому, зокрема, має бути зазначено вид документації із землеустрою, яку пропонує розробити претендент, перелік вихідних даних, які має надати організатор земельних торгів та перелік документів і матеріалів, які будуть представлені за результатами виконаних робіт.
  5. Строк подання конкурсної документації: до 18 травня 2016 року (включно).
 3. Поштова адреса, за якою подаються документи: 23400,Вінницька область , смт. Муровані Курилівці вул. Соборна , 45 Мурованокуриловецька селищна рада.
 4. Інформація про проведення конкурсу: конкурс відбудеться 25 травня 2016 року о 12.00 за адресою: 23400,Вінницька область , смт. Муровані Курилівці вул. Соборна ,45 Мурованокуриловецька селищна рада.
 5. Відомості про місцезнаходження комісії, контактні телефони: 23400,Вінницька область , смт. Муровані Курилівці вул. Соборна ,45 Мурованокуриловецька селищна рада.

Телефон для довідок : (04356) 2-30-03