Інформація Новоград-Волинської міської ради Житомирської області про проведення конкурсу з відбору виконавців послуг з виконання робіт із землеустрою
1. Мета проведення робіт: виготовлення та погодження в установленому законодавством порядку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, права оренди яких пропонується для продажу на земельних торгах.
2. Дані про земельні ділянки:
— Житомирська область, м. Новоград-Волинський, вул. вул. Леваневського, 12-А, орієнтовною площею 0,0759 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (код 03.07);
— Житомирська область, м. Новоград-Волинський, вул. Житомирська, 142, орієнтовною площею 0,1000 га для розміщення та експлуатації будівель і споруд додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій (12.08);
— Житомирська область, м. Новоград-Волинський, вул. Житомирська, 144, орієнтовною площею 0,1600 га для розміщення та експлуатації будівель і споруд додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій (12.08);
— Житомирська область, м. Новоград-Волинський, вул. Маршала Рокосовського, 2-Б, орієнтовною площею 0,0150 га для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров’я та соціальної допомоги (код 03.03);
— Житомирська область, м. Новоград-Волинський, вул. Житомирська, 79-В, орієнтовною площею 0,0030 га для будівництва та обслуговування будівель (код 03.07) (тимчасовий торгівельний павільйон);
— Житомирська область, м. Новоград-Волинський, вул. Житомирська, 79-Г, орієнтовною площею 0,0030 га для будівництва та обслуговування будівель (код 03.07) (тимчасовий торгівельний павільйон);
— Житомирська область, м. Новоград-Волинський, вул. Леваневського, 4-А/3, орієнтовною площею 0,0015 га для будівництва та обслуговування будівель (код 03.07) (тимчасовий торгівельний павільйон);
3. Умови конкурсу:
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка «На конкурс з відбору виконавців послуг з виконання робіт із землеустрою» із зазначенням об’єкта та дати проведення конкурсу.
У конверті мають міститися підтверджуючі документи з їх описом та окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією.
Конкурсна пропозиція претендентів подається в запечатаному конверті і має містити пропозицію про вартість виконання робіт з урахуванням податку на додану вартість, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, строк виконання робіт (у календарних днях), а також кількість проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, що розроблені за попередні 24 місяці учасником конкурсу.
Конверти претендентів з конкурсною пропозицією розпечатуються на засіданні комісії.
4. Перелік підтверджуючих документів, які подаються на конкурс з відбору виконавців:
— заява про участь у конкурсі з відбору виконавця послуг з виконання робіт із землеустрою;
— копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб платників податків (для претендента — фізичної особи – підприємця);
— згода на обробку персональних даних (для претендента — фізичної особи – підприємця);
— копії установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду згідно з ЄДРПОУ (для претендента – юридичної особи);
— копії кваліфікаційних сертифікатів інженерів-землевпорядників;
— проект завдання на виконання послуг з виконання робіт із землеустрою, в якому має бути зазначено вид документації із землеустрою, яку пропонує розробити претендент; перелік вихідних даних, які має надати організатор земельних торгів та перелік документів і матеріалів, які будуть представленні за результатами виконаних робіт.
У разі неповноти, невідповідності наданих підтверджуючих документів або несвоєчасності їх подання претендент до участі у конкурсі не допускається.
5. Строк подання конкурсної документації:
до 07 червня 2016 року включно.
6. Поштова адреса, за якою подаються документи:
вул. Шевченка, 16, м. Новоград-Волинський, Житомирська область, 11700, каб. 27.
7. Інформація про проведення конкурсу:
конкурс відбудеться 13 червня 2016 року об 11.00 годині за адресою:
вул. Шевченка, 16, м. Новоград-Волинський, Житомирська обл., каб. 39.
8. Відомість про місцезнаходження комісії:
вул. Шевченка, 16, м. Новоград-Волинський, Житомирська область, 11700, телефон для довідок: (04141) 53308.