1. Мета проведення робіт: виготовлення та погодження в установленому законодавством порядку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, яка пропонується для продажу у власність на земельних торгах.

2. Дані про земельну ділянку: Земельна ділянка для будівництва та обслуговування універсального магазину, орієнтовна площа — 0,2198 га, місце розташування: вул. Мічуріна, 2, м. Нововолинськ, Волинської області пропонується для продажу у власність на земельних торгах;

 3. Умови конкурсу: Конкурсна документація подається в запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка “На конкурс з відбору виконавців послуг з виконання робіт із землеустрою” із зазначенням об’єкту та дати проведення конкурсу.

У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією.

Конкурсна пропозиція претендентів подається в запечатаному конверті і має містити пропозицію:

— про вартість виконання робіт з урахуванням податку на додану вартість, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт;

—  строк виконання робіт (у календарних днях);

—  кількість проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, що зроблені претендентом за попередні 24 місяці.

Прийняття заяв припиняється за п’ять робочих днів до дати проведення конкурсу.

У разі неповноти, невідповідності наданих підтвердних документів або несвоєчасності їх подання претендент до участі у конкурсі не допускається.

Конверти претендентів з конкурсною пропозицією розпечатуються на засіданні комісії.

4. Перелік підтвердних документів, які подаються на конкурс з відбору виконавців:

— заява про участь у конкурсі з відбору виконавця послуг з виконання робіт із землеустрою за формою згідно з додатком 1 Порядку закупівлі послуг з виконання робіт із землеустрою, оцінки земель та визначення виконавця земельних торгів на конкурентних засадах, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України 25.09.2012 № 579, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 26 вересня 2012 р. за № 1655/21967 (далі – Порядок);

— копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків, або копія сторінок паспорта для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті (для претендента – фізичної особи – підприємця);

— згода на обробку персональних даних (для претендента – фізичної особи – підприємця) згідно з додатком 2 Порядку;

— копії установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду згідно з ЄДРПОУ (для претендента – юридичної особи);

— копія ліцензії;

— проект завдання на виконання послуг з виконання робіт із землеустрою, у якому, зокрема, має бути зазначено вид документації із землеустрою, яку пропонує розробити претендент, перелік вихідних даних, які має надати організатор земельних торгів та перелік документів і матеріалів, які будуть представлені за результатами виконаних робіт.

 5. Строк подання конкурсної документації: до 15.00 год. 20 травня 2016 року (включно).

6. Поштова адреса, за якою подаються документи: 45400, Волинська область, м. Нововолинськ, м-н Шахтарський,40.

7. Інформація про проведення конкурсу: конкурс відбудеться 30 травня 2016 року о 10.00 год. в приміщенні Нововолинської міської ради за адресою: Волинська область, м. Нововолинськ, проспект Дружби, 27.

8. Відомості про місцезнаходження комісії, контактні телефони: Волинська область, м. Нововолинськ, проспект Дружби,27

телефон для довідок: (03344) 3-64-65