Інформація Павлоградської міської ради Дніпропетровської області про проведення конкурcу з відбору виконавців послуг з виконання робіт з оцінки  земель

 

  1. Мета проведення робіт: виготовлення та погодження в установленому законодавством порядку експертної грошової оцінки земельної ділянки несільськогосподарського призначення комунальної власності, які пропонуються для продажу на земельних торгах.
  2. Дані про земельну ділянку:

1) земельна ділянка площею 0,8600 га, на вул. Горького (р-н ЦУМу) м. Павлоград  Дніпропетровської області, для розміщення адміністративних, офісних споруд, лікарських закладів і спортивно-розважального центру в закритому приміщенні.

 

  1. Умови конкурсу:Конкурсна документація подається в запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів,  робиться відмітка “На конкурс з відбору виконавців послуг з виконання робіт із оцінки земельної  ділянки ” із зазначенням об’єкта та дати проведення конкурсу.

У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією.

Конкурсна пропозиція претендентів подається у запечатаному конверті і має містити пропозицію про вартість виконання робіт з урахуванням податку на додану вартість, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт (у календарних днях).

Приймання заяв припиняється за п’ять робочих днів до дати проведення конкурсу.

У разі неповноти, невідповідності наданих підтвердних документів вищезазначеним вимогам або несвоєчасності їх подання претендент до участі у конкурсі не допускається.

Конверти претендентів з конкурсною пропозицією розпечатуються на засіданні комісії.

  1. Перелік підтвердних документів, які подаються на конкурс з відбору виконавців:

— заява про участь у конкурсі з відбору виконавців послуг з виконання робіт із оцінки земельної  ділянки за формою згідно з додатком 1 до Порядку закупівлі послуг з виконання робіт із землеустрою, оцінки земель та визначення виконавця земельних торгів на конкурентних засадах, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 25.09.2012 № 579, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 26.09.2012 за № 1655/21967 (далі — Порядок);

— копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків, або копія сторінок паспорта для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті (для претендента — фізичної особи — підприємця);

— згода на обробку персональних даних за формою згідно з додатком 2 до Порядку (для претендента — фізичної особи — підприємця);

— копії установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду згідно з ЄДРПОУ (для претендента- юридичної особи);

— копія(ї) ліцензії(й);

—  копії кваліфікаційних документів оцінювачів претендента, яких буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки (для претендента на виконання послуг з виконання робіт з оцінки земель);

— інформація про кількість звітів про експертну грошову оцінку  земельних ділянок, що складені за попередні 24 місяці;

— проект завдання на виконання послуг з виконання робіт з оцінки земель, у якому, зокрема, має бути зазначено вид документації з оцінки земель, яку пропонує розробити претендент, перелік вихідних даних, які має надати організатор земельних торгів, та перелік документів і матеріалів, які будуть представлені за результатами виконаних робіт.

5.Строк подання конкурсної документації: до 26 травня 2016 року (включно) до 10.10 години.

6.Поштова адреса, за якою подаються документи: 51400, Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. Леніна, буд.95.

7.Інформація про проведення конкурсу: конкурс відбудеться 02 червня 2016 року о 10.10 в приміщенні Павлоградської міської ради за адресою: Дніпропетровська область,  м.Павлоград, вул. Леніна, буд.95, кімн.208.

  1. Відомості про місцезнаходження комісії, контактні телефони: Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. Леніна, буд.95  телефон для довідок (0563)20-03-44,6-26-56.