Відповідно до ч. 8 ст. 128, ч. 2 ст. 134 Земельного кодексу України, ст.ст. 6-7, 22 Закону України «Про оцінку земель», Наказу Міагрополітики та продовольства України від 25.09.2012 № 579 міською радою проводиться конкурс виконавців робіт із землеустрою.
1. Метою проведення робіт є виготовлення експертної грошової оцінки земельних ділянок комунальної власності, продаж яких відбудеться шляхом викупу землекористувачем, нерухоме майно якого розміщене на земельній ділянці.
2. Планується виготовлення експертної грошової оцінки земельної ділянки під реконструкцію власних будівель колишнього овочесховища та холодильника у підприємство по виготовленню виробів медичного призначення (цільове призначення ділянки – землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення, за видом використання — для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості) площею 0,8494 га;

3. Строк виготовлення експертної оцінки не повинен перевищити 1 місяць з дати укладення договору на виконання робіт з переможцем конкурсу.
4. Учасник конкурсу з відбору виконавця робіт з оцінки земель подає:
— заяву про участь у конкурсі;
— копію сторінок паспорта, копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків (для фізичної особи-підприємця);
— копії установчих документів та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду згідно ЄДРПОУ (для претендента — юридичної особи);
— згода на обробку персональних даних;
— копію(ї) ліцензії(й) та копії сертифікатів інженерів-землевпорядників;
— копії кваліфікаційних документів оцінювачів претендента, яких буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки;
— проект завдання на виконання послуг з виготовлення експертної грошової оцінки земельної ділянки;
— перелік вихідних даних, які має надати уповноважена організатором особа;
— перелік матеріалів та документів, які будуть представлені за результатами виконаної роботи;
— інформацію про кількість звітів про експертну грошову оцінку земельних ділянок, що складені за попередні 24 місяці.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті, на якому крім поштових реквізитів, робиться відмітка «На конкурс з відбору виконавця послуг з виконання робіт з оцінки земель» з зазначенням об’єкта та дати проведення конкурсу. У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією.
Конкурсна пропозиція має містити пропозицію про вартість робіт з урахуванням податку на додану вартість, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт (у календарних днях).
Критерієм визначення переможця конкурсу є найнижча запропонована ціна за виконання експертної оцінки земельної ділянки.
4. Конкурс відбудеться 17 червня 2016 о 1400 год. у приміщенні зали для нарад міськвиконкому у м. Сміла на вул. Леніна, 37.
5. Прийом документів завершується 10 червня 2016 року.
6. Документи надаються управлінню архітектури, регулювання забудови та земельних відносин міста виконавчого комітету Смілянської міської ради за адресою: 20700, м. Сміла Черкаської області, бульвар графа О.Бобринського, 2 (вул. Тельмана, 2) кім. 319. тел. (04733) 4-45-58.