Інформація

Золотоношківської сільської ради Драбівського району Черкаської області про проведення конкурсу з відбору виконавця з оцінки земель

 

 1. Мета проведення робіт: виготовлення та погодження в установленомузаконодавством порядку нормативної грошової оцінки земельних ділянок

 

 1. Дані про земельну ділянку:
 2. Земельна ділянка сільськогосподарського призначення – рілля , для ведення товарного сільськогосподарського виробництва , яка розташована за межами населеного пункту на території Золотоношківської сільської ради загальною площею 2,6407 га, кадастровий номер 7120684000:02:001:1134;
 3. Земельна ділянка сільськогосподарського призначення – рілля , для ведення товарного сільськогосподарського виробництва , яка розташована за межами населеного пункту на території Золотоношківської сільської ради загальною площею 2,7159 га, кадастровий номер 7120684000:02:001:1135;
 4. Земельна ділянка сільськогосподарського призначення – рілля , для ведення товарного сільськогосподарського виробництва , яка розташована за межами населеного пункту на території Золотоношківської сільської ради загальною площею 2,7321 га, кадастровий номер7120684000:02:001:1133.

 

 1. Умови конкурсу:

Конкурсна документація подається в запечатаному конверті , на якому крім поштових реквізитів робиться відмітка «На конкурс з відбору виконавців послуг з виконання робіт з оцінки земель»  із зазначенням об’єкта та дати проведення конкурсу .

У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією .

Конкурсна пропозиція претендентів подається в запечатаному конверті і має містити пропозицію про вартість виконання робіт з урахуванням податку на додану вартість, калькуляції витрат , пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт    (у календарних днях), а також інформацію про кількість звітів про експертну грошову оцінку земельних ділянок, що складені за попередні 24 місяці учасником конкурсу.

Прийняття заяв припиняється за п’ять робочих днів до дати проведення конкурсу.

У разі неповноти, невідповідності наданих підтвердних документів або несвоєчасності їх подання претендент до участі в конкурсі не допускається.

 1. Перелік підтвердних документів, які подаються на конкурс з відбору виконавців:

заява про участь в конкурсі з відбору виконавців послуг з виконання робіт із оцінки земель, затвердженою наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України  25.09.2012 № 579 зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 26 вересня 2012року за № 1655/ 21967 ;

копія документа , що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків, або копія сторінок паспорта для осіб , які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті (для претендента – фізичної особи – підприємця);

згода на обробку персональних даних (для претендента – фізичної особи-підприємця);

— копії установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду згідно ЄДРПОУ (для претендента — юридичної особи);

— копії кваліфікаційних документів інженерів землевпорядників;

— проект завдання на виконання послуг з виконання робіт із оцінки земель, у якому зокрема, має бути зазначено вид документації із оцінки земель, яку пропонує розробити претендент, перелік вихідних даних, які має надати організатор земельних торгів, та перелік документів і матеріалів, які будуть представлені за результатами виконаних робіт. 

 

 1. Строк подання конкурсної документації : до 18 травня 2016 року (включно).
 1. Поштова адреса , за якою подаються документи :

Золотоношківська сільська рада

  вул. Першотравнева,52

Драбівського району

  Черкаської області

  19830.

 1. Інформація про проведення конкурсу: конкурс відбудеться 26 травня 2016 року о 10.00 в приміщенні Золотоношківської сільської ради за адресою : вул.Першотравнева,52 с.Золотоношка, Драбівського району,Черкаської області .

 

 1. Відомості про місцезнаходження комісії , контактні телефони:

Харченко Олександр Васильович – голова комісії , телефон для довідок (0982202254),  (04738)93731